Široká nabídka DVB-T antén

Do jarného výberového konania Rada zaradila 16 vožných frekvencií

| redakce | Tisk

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 11. marca 2016 prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch.

Jeho súčasou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadatežov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielatežov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíri. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 23. máj 2016.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiados poda do 13. apríla 2016, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava).

V jarnom výberovom konaní je zaradených šestnás vožných rozhlasových frekvencií. Tri z nich sú uvožnené po predchádzajúcich vysielatežoch. Frekvenciu 99,4 MHz Banská Bystrica získala v jarnom výberovom konaní v roku 2014 spoločnos RADIO FORMAT CONSULTING, s.r.o., ktorá však v zákonnej lehote nespustila vysielanie, preto jej licencia zanikla. Frekvencie 97,7 MHz Košice a 97,2 MHz Prešov sú uvožnené po spoločnosti DRV, s.r.o., ktorej Rada odňala licenciu na vysielanie na vlastnú žiados. Ostatné frekvencie sú individuálne skoordinované.

Zoznam všetkých frekvencií jesenného výberového konania:

LOKALITAFREKVENCIA [MHz]VÝKON [W]
Banská Bystrica99,4200
Dolný Kubín89,0200
Dolný Kubín107,7500
Košice97,7200
Liptovský Mikuláš88,9100
Liptovský Mikuláš99,8200
Martin92,4500
Poprad91,0500
Prešov97,2500
Prešov107,5250
Prievidza89,6500
Prievidza106,41000
Spišská Nová Ves97,7300
Terchová93,1200
Trenčín95,0300
Trnava106,2250

zdroj: RVR

názory čtenářů