Příjem signálů z družice BADR 4 parabolou 85cm při použití různých LNB

| Tisk

Při hledání volně vysílaných satelitních programů ve vysokém rozlišení obrazu se náš zrak s velkou pravděpodobností pozastaví také nad přehledem programů vysílaných z družice BADR.

Pro každého z nás leží hranice snesitelného rozměru parabolické antény někde jinde. Za určitých okolností mohou být tyto rozměry značně limitovány, pak si nutně položíme otázku, jak jinak pomoci stabilnějšímu příjmu. Nastavme si tedy tuto hranici na 85cm.

Na pozici okolo 26° východně v současné době operují tři družice, z nichž skýtá naději při našem zadání jediná z nich - BADR 4, vysílající 20 stabilních transpondérů, krom toho mnoho místa zbývá na přenosové trasy.


obrázek

Tabulka vychází ze zdroje Lyngsat. Popisky transpondérů jsou mé pracovní. Odstup 2,2°, či 2,5° od okolních družic je roven vzájemnému rušení, postupné omezování pokrytí Arabsatu v Evropě tedy může s touto skutečností souviset. Tabulka myslím dostatečně naznačuje v jakém obležení BADR je.

Mají tedy šanci i majitelé menších parabol? Tato otázka zaznívá v diskuzích často, tak si na ní odpovíme.

Pro náš test jsem si vybral parabolu o rozměrech 83x83 cm (měřeno „rovným metrem“).


obrázek
Konečně se tedy dostáváme k tomu hlavnímu, co nám zatím chybí. Krom zmíněné parabolické antény jsem k testu použil celkem 13 kusů (9 modelů) LNB pěti značek, 24m dlouhý koaxiální kabel Cavel SAT703N. Jsem si vědom, že někteří čtenáři by dali přednost vyhodnocení pomocí měřícího přístroje. Slibuji, že tento dostane slovo později. Ostatní snad nepohrdnou legendárním dědečkem Openboxem X820CI, který poskytuje naprosto komfortní zaměřování družic, zjišťování ohniska parabol, leckdy i jejich deformací, to vše pro testovací účely.


obrázek
Z obrázku je patrno, že pro test byly použity dva kusy Inverto WhiteTech TWIN a čtyři kusy Inverto Black Ultra. U Twinů byl zapojen vždy jen jeden náhodně vybraný výstup.


obrázek
Ultras jsem si nechal na konec, chtěl jsem vyzkoušet, zda mezi nimi budou viditelné rozdíly.A nyní již samotná tabulka.


obrázek

Z tabulky transpondérů je patrné, že všechny 4 testovací TP jsou zarušeny z obou sousedících satelitů ASTRA. Na prvních třech místech to bylo docela vyrovnané. Klasicky 60mm široká Inverta si obecně vedla velice době, jen SilverTech trochu zaostával na vertikálu. Perfektně rovněž fungoval Technisat 0,6 dB. Jako nevhodné se v daném případě ukázaly být konvertory s úzkým ozařovačem. WhiteTechy se od sebe lišily v toleranci 1%, to samé platilo o Ultras – jako přes kopírák. Během testu vládlo stabilní počasí. Po ukončení testu Ultras jsem znovu provedl kontrolu pomocí Golden Interstaru a naměřil jsem téměř totožné hodnoty.

Celkové výsledky jsem již nezpracovával, to ponechám na každém.

Nechť nám ten BADR 4 ještě vydrží, příjmu zdar.

mirasat