DVB-T modulátor IKUSI MAC201

| Tisk

V tomto malém testu bych vám rád představil zařízení, které umožňuje z audio a video signálu vytvořit digitální COFDM signál – tedy DVB-T multiplex. IKUSI vyrábí 3 modely, lišící se počtem A-V vstupů. MAC Home obsahuje pouze 1 AV vstup, představovaný MAC201 má dva A-V vstupy a MAC 401 má 4 AV vstupy.

Technické údaje:
vstupy – 2x AV vstup CVBS, stereo
vstupní úroveň audio – 0,5-4V
vstupní úroveň video – 0,7-1,4V
video norma – PAL/SECAM/NTSC
vstupní impedance 75Ohm
vstupní konektory CINCH

výstupní parametry:
šířka pásma kanálu – 6/7/8MHz
počet nosných 2k/8k
výstupní frekvence 51-858MHz
výstupní úroveň max.80dBuV (nastavení výst. úrovně -15dB)

ethernet rozhraní – 10/100Mbit/s, RJ45, protokol http/udp

obecné parametry:
napájení 230V
spotřeba 30W


obrázek

Přípojná místa modulátoru:
2x AV stereo vstup, ethernet rozhraní pro programování, VF vstup a výstup (smyčka)


obrázek

Nastavení parametrů modulátoru:
Potěšující je to, že není potřeba žádný speciální (a často drahý) programátor, ale nastavení je možné provést buďto pomocí joystisku na čelním panelu nebo pomocí PC a web. prohlížeče. První způsob je výhodný v terénu, kde není k dispozici počítač, ale není vůbec pohodlné. Je to spíš nouzovka.

Pro pohodlné, rychlé a komfortní nastavení je potřeba jakýkoliv počítač s web prohlížečem, připojený do ethernet portu modulátoru. MAC201 umožňuje načíst IP adresu z DHCP serveru ev. ji zadat ručně. Toto může být tedy jediný úkon přes joystick na panelu – nastavit nebo přečíst přidělenou IP adresu. Ostatní nastavení pak lze provádět přes PC.

Nastavení parametrů MAC201 pomocí webového rozhraní :
V prohlížeči zadáme IP adresu modulátoru, zobrazí se výzva k přihlášení (defaultní jméno a heslo je admin) a po úspěšném přihlášení se zobrazí jednoduché menu.

To obsahuje 4 položky, přičemž první se jmenuje General:


obrázek

Zde se dají zadat základní informační údaje o instalaci modulátoru, dále nastavit datum a čas, nastavit IP adresu přístroje, heslo pro přihlášení, provést reboot modulátoru a aktualizovat firmware.
Konfiguraci zde lze rovněž uložit do souboru.

Druhá položka se jmenuje Settings a obsahuje 3 další podvolby:

* AV Input – nastavení parametrů na každém z A-V vstupů. Jde o jas, kontrast, úroveň audio, ale i bitrate pro audio a video kanál a kompresní standard MPEG2 nebo MPEG4.


obrázek

* Service management – umožňuje pojmenovat jednotlivé programy v multiplexu, jejichž A-V signál je přiváděn na patřičné vstupy a dále se zde nastavují parametry sítě – tedy údaje NID, TSID, ONID


obrázek

* Poslední položkou je Output. Zde se nastavují výstupní parametry vysokofrekvenční části – tedy výstupní kanál (resp.frekvence, přičemž ladicí krok je 125kHz), dále pak parametry OFDM signálu (počet nosných, šířka pásma, modulace (16/64QAM), ochranný interval, FEC a výstupní úroveň.

Třetí položka menu se jmenuje Status a zobrazí informace o stavu modulátoru

Poslední položka se jmenuje Reports, obsahuje dvě položky – general report (souhrn nastavení modulátoru) a SystemLogs (protokol o činnosti modulátoru – co se dělalo, nastavovalo apod...)

Parametry výstupního signálu:
Parametry OFDM signálu jsou vynikající, výstupní úroveň má být podle údajů v manuálu 80dBuV, u mého kusu byla cca 75dBuv. Pro větší rozvody bude tedy zcela jistě potřeba doplnit zesilovačem. V celém pásmu UHF byla výstupní úroveň v toleranci 2dBuV.

Pohled na výstupní spektrum modulátoru (nastavený kanál 39 – 618MHz):


obrázekParametry OFDM signálu:


obrázek

A nastavený obsah multiplexu, tedy vlastní programy :


obrázek

Závěrem
Přístroj může najít uplatnění na velkých STA – např. pro kamery, infokanály apod..., stejně tak na různých obecních kabelovkách, kde se doposud využívá analogových modulátorů ale s postupem digitalizace a rozšiřováním televizorů s DVB-T není o analogovou formu signálu zájem. Příznivá cena tohoto přístroje může napomoct větší digitalizaci i v tomto segmentu.

Radomír Kovář