Výpočet slunečního výpadku
Satelit


Poloha satelitu (0° to +360°)


Vaše poloha


Severní šířka(+9 to -90°)
Západní délka(0° to +360°)
 
Pásmo
C
Ku

Průměr antény  
(
v metrech)
Období
Jaro
Podzim

Rok
(
RRRR)

Nasměrování antény
Azimut
Elevace


Stiskněte Vypočítat předtím než uložíte nebo vytisknete data!


HISTORIE :
02.04.2018 Zaktualizovány názvy satelitů
22.02.2015 Zaktualizovány názvy satelitů
20.02.2009 Zaktualizovány názvy satelitů
24.02.2002 Přeloženo do češtiny a upraveno pro naše podmínky
24.02.2000 Originální program napsal Jens T. Saetre