Široká nabídka DVB-T antén

Ivan Peschl novým generálnym riaditežom Towercomu

| redakce | Tisk

Novým generálnym riaditežom spoločnosti Towercom, a.s. sa stal Ivan Peschl a od 1. januára 2017 sa oficiálne ujal vedenia spoločnosti.

Ivan Peschl je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od začiatku svojej profesionálnej kariéry sa venoval expertíznym činnostiam v oblasti finančníctva a podnikového manažmentu, reštrukturalizáciám, fúziám a strategickým akvizíciám podnikov.
Obrázek k textu: Ivan Peschl novým generálnym riaditežom TowercomuObrázek k textu: Ivan Peschl novým generálnym riaditežom Towercomu

V telekomunikačnej oblasti pôsobí od roku 2008. V spoločnosti Towercom, a.s. zastával funkciu finančného riaditeža a posledné 3 roky aj funkciu zástupcu generálneho riaditeža spoločnosti.

Ivan Peschl vo funkcii vystrieda Romana Fischera, ktorý viedol spoločnos uplynulých 8 rokov. "Zmena na pozícii generálneho riadieža zvršuje dvojročný proces transformácie spoločnosti Towercom, a.s. po akvizícii firmy fondom MEIF IV, a nasmerovaním stratégie firmy na ďalšie posilnenie terestriálneho vysielania na Slovensku a diverzifikáciu portfólia do telekomunikačných služieb a infraštruktúry. Radi by sme poďakovali Romanovi Fischerovi za jeho nasadenie a prípravu firmy na ďalší rozvoj. Sme vežmi radi, že Ivan Peschl, ktorý vo firme pôsobil už 8 rokov na pozícii finančného riaditeža, prijal výzvu prevzia ďalší rozvoj firmy a nahradí Romana Fischera v úlohe generálneho riaditeža. Roman Fischer bude naďalej pôsobi ako člen predstavenstva spoločnosti Towercom, a.s. a zároveň bude spolupracova s Macquarie na akvizičných príležitostiach mimo Slovensko“, povedal Jiří Zrúst, predseda predstavenstva spoločnosti, Towercom, a.s. a zástupca akcionára Macquarie Infrastructure Funds.

zdroj: Towercom