Quantcast

TradeTec

sídlo společnosti TradeTec Česká akciová společnost TradeTec byla provozovatelem satelitní DTH (direct to home) platformy Skylink, která působí na území České republiky a Slovenska. Služby před říjnem 2008 na území České republiky zajišťovala společnost Trade and Technology (programová nabídka Trade and Technology, v předchozích letech i pod značkou Czech Link).

Na Slovensku zajišťovala prodej produktů Skylink společnost Skylink, a.s.

Firma TradeTec sídlila v Ostravě, kde bylo možné zakoupit přístupovou kartu Skylink a lze zde i zaplatit a zaktivovat některý z produktů placené televize.

Koncem září (september) 2011 lucemburská společnost M77 Group, spolupracující firma M7 Group, provozovatele placené televize v západní Evropě (Nizozemí, Belgie, Lucembursko, Rakousko), koupila společnost TradeTec.

V další fázi byla společnost M77 Group sloučena s M7 Group. Nástupnickou firmou se stala M7 Group.