CryptoBox 800 UHD

bebe tv rozšiřuje v Německu svoji dostupnost

| redakce | tisk

bebe tv aj naďalej pokračuje v rozširovaní svojho pôsobenia v nemecky hovoriacich krajinách. Od 1. augusta 2009 je bebe tv súčasťou ponuky KabelBW v sekcii Clever Kids Package na území štátu Baden-Wurttemberg.

Kontinuálne so začiatkom IFA Consumer Electronics Fair v Berlíne, bola spustená distribúcia signálu bebe tv HD prostredníctvom KabelKiosk na Eutelsat 9° východnej orbitálnej pozícii, pokrývajúcej Dánsko, Luxembursko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko a ostatné východoeurópske teritória.

Sme veľmi šťastní, že môžeme uviesť vzdelávací kanál bebe tv HD v našej ponuke?, vyjadrila sa Martina Rutenbeck, výkonná riaditeľka KabelKiosk.

Dňom 4. novembra 2009 bude spustené digitálne vysielanie v oblastiach pokrytých signálom spoločnosti Kabel Deutschland, čím sa bebe tv stane dostupnejšou pre približne 1.3 milióna zákazníkov.

Ako sa vyjadril Mgr. Pavol Maťašeje, výkonný riaditeľ bebe tv : “vedenie bebe tv je nesmierne spokojné s postupným napredovaním a distribúciou, a to nielen v nemecky hovoriacich oblastiach, ale celosvetovo?.