CryptoBox 800 UHD

SR: Za šíření Primy v kabelové UPC jen upozornění

| redakce | tisk

Za šíření české komerční televize Prima TV v kabelové síti UPC BROADBAND SLOVAKIA na Slovensku udělila slovenská Rada pro vysílání a retransmisi (RVR) sankci - upozornění na porušení zákona v souvislosti s retransmisí programu Prima TV bez souhlasu jejího vysílatele.

Česká Prima nemůže dát slovenské kabelové síti souhlas k jejímu šíření - televize totiž nevlastní vysílací práva k jednotlivým pořadům na území Slovenska a operátor na Slovensku nemůže šířit program bez souhlasu jejího vysílatele.

Obdobný případ s šířením zahraničních programů je i v Česku, kde se vysílají například programy JOJ a JOJ Plus.