CryptoBox 800 UHD

UPC v Košiciach naťahala káble, v Bratislave ich kritizuje

| redakce | tisk

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., hrá dvojtvárnu hru. V rámci konkurenčného boja otvorene kritizuje svojich konkurentov za postupy, ktoré sama ticho realizuje. UPC napadla DIGI SLOVAKIA aj ďalšie spoločnosti za vedenie káblov na stĺpoch verejného osvetlenia. Ich oprávnenosť v prípade DIGI SLOVAKIA uznal Telekomunikačný úrad SR aj Krajský súd v Bratislave.

UPC otvorene kritizuje vzdušné káblové vedenie, sama však poskytuje svoje služby prostredníctvom káblov vedených vzduchom, a to priamo v Košiciach na uliciach Moskovská trieda, Moskovská trieda/Popradská, Toryská, Toryská/Trieda SNP, Adlerova, Trieda arm. gen. Svobodu.

Mrzí nás, že spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA napáda svojich konkurentov aj ďalšie firmy za postupy, ktoré sama ticho realizuje a navyše sú v súlade s platnou legislatívou. Vyjadrenia konkurencie k celej záležitosti považujeme za zbytočné šírenie poplašných správ. Pravým dôvodom spochybňovania našich aktivít zo strany UPC nie je vedenie káblov vzduchom, ale neochota konkurovať v hospodárskej súťaži riadnymi prostriedkami, napríklad ponúknuť zákazníkom nižšie ceny. Vedenie káblov vzduchom je plne v súlade so zákonom a kombináciou nadzemných a podzemných sietí vedú káble takmer všetci poskytovatelia retransmisie. Radi by sme zdôraznili, že my túto formu považujeme iba za dočasné riešenie, ktoré nám zvyšuje náklady. Našou prioritou je budovanie káblov pod zemou,“ uviedla Melinda Monica Morariu, General Manager spoločnosti DIGI SLOVAKIA.

zdroj: PR Digi TV