CryptoBox 800 UHD

Nova HD s novým logem HD na obrazovce

| redakce | tisk

Diváci kanálu Nova HD si mohli povšimnout poměrně výrazné změny v umístění písmen HD u loga Nova. Písmena HD byly původně jako index za názvem stanice a byly dokonale začleněny do logotypu kanálu.

Nyní jsou písmena HD před logem a to na černém podkladu (ve čtverci). Jedná se tak o další změnu v podobě umístění písmen há dé. Jak vypadalo původní umístění loga - zde.

Nova HD s novým logem HD na obrazovce
▲ Nova HD s novým logem HD na obrazovce

Sesterský placený sportovní kanál Nova Sport HD zatím logo nezměnil.