CryptoBox 800 UHD

Generálním ředitelem FTV Prima opět Marek Singer

| redakce | tisk

Společnost FTV Prima mění organizační strukturu. Od pondělí 17. března 2014 bude generálním ředitelem společnosti FTV Prima Marek Singer. Funkci přebírá po Martinovi Konrádovi.

FTV Prima zároveň ruší pozice výkonného ředitele a nově zřizuje pozice výrobního ředitelem.

Marek Singer bude vedle funkce generálního ředitele FTV Prima nadále pokračovat ve funkci výkonného viceprezidenta MTG pro střední a východní Evropu.

Funkci výrobního ředitele bude zastávat dlouholetý televizní profesionál Radko Janoušek.

Kompetence výkonného ředitele Pavla Kejly se rozdělí mezi generálního a výrobního ředitele.

zdroj: FTV Prima