Quantcast

ČT se připojila k výzvě adresované polskému prezidentovi

| redakce | tisk

Česká televize se dnes připojila k výzvě Evropské vysilatelské unie (EBU) adresované polskému prezidentovi Andrzeji Dudovi a premiérce Beatě Szydlové. EBU v nich polské představitele upozorňuje na nebezpečí, která pro demokratickou společnost vznikají zásadním oslabením veřejnoprávních médií, a vyzývá polského prezidenta, aby změnu zákona nepodepsal.

Nové mediální zákony, které prosadila současná polská vláda, jdou podle vyjádření Evropské vysílatelské unie proti základním principům a ustáleným standardům médií veřejné služby kdekoli v Evropě. „Jde o přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií v Polsku. Navrhovaný systém činí veškerá editoriální rozhodnutí přímo závislými na vládě. Jde o krok zpět do období před rokem 1989, kdy mělo Polsko státní vysílání,“ stojí v oficiálním vyjádření EBU.

Situace, ve které se nyní ocitla veřejnoprávní média v Polsku, je extrémně znepokojivá. Směřuje v podstatě k jejich zestátnění a následnému zrušení. Spolu s nimi tak zmizí pro Poláky i jakákoli možnost přístupu k nezávislým informacím. Komerční média totiž nikdy nebudou garantovat svoji izolaci od ekonomických nebo politických vlivů. Naopak,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák, který je zároveň jedním ze členů nejužšího vedení EBU, a dodává: „Tento vývoj ukazuje, že ani v zemích, kde má demokratický systém pětadvacetiletou tradici, nejsou základy svobodné společnosti neotřesitelné. Stačí 'málo'. Roli veřejnoprávních médií je nutné dnes chránit možná intenzivněji než kdykoli za poslední dvě desítky let.“

Generální ředitelka EBU Ingrid Deltenre vyzývá ve svém dopise polského prezidenta Andrzeje Dudu, aby nový zákon nepodepsal: „Aby byla zachována integrita a nezávislost médií veřejné služby, jakožto symbolu svobodné a demokratické země, důrazně Vás vyzýváme k tomu, abyste návrh zákona nepodepsal, a to přinejmenším ne dříve, než bude provedena důkladná analýza kompatibility tohoto zákona s polskou ústavou a také se svobodou a pluralitou médií, jež garantuje článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.“

V oficiálním vyjádření EBU, jež Česká televize podpořila, je novému zákonu vyčítána zejména koncentrace pravomocí souvisejících s veřejnoprávními médii do rukou jediného člena vlády: „Je-li ministru vlády, z jakékoli politické strany, dáno právo jmenovat a odvolávat na základě vlastního rozhodnutí dozorčí orgány a management Polského rozhlasu a Polské televize, může situace vyústit jedině v nenapravitelné poničení plurality, která je rozhodující součástí moderní demokratické společnosti.“

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články