CryptoBox 800 UHD

Rusko: Sankce pro operátory za používání zahraničních satelitů

| redakce | tisk

Ruská vláda předložila Státní dumě zákon, který zavádí správní sankce až do výše jednoho milionu rublů pro telekomunikační operátory využívající zahraniční satelitní systém a vyhýbající se povinnosti vytvořit ruský segment takového systému.

Nesplnění povinnosti ruským provozovatelem bude mít za následek pokuty pro úředníky provozovatele ve výši 10 až 30 tisíc rublů a pro právnické osoby od 500 tisíc až po jeden milion rublů.

Stejné pokuty jsou stanoveny za nesplnění povinnosti poskytovat služby tomuto segmentu z území Ruské federace a přenášet síťový provoz generovaný účastnickými stanice (terminály) na území země prostřednictvím rozhraní ruského komunikačního operátora umístěného v Rusku.

Podle nařízení vlády ze dne 21. února 2019 je ruský operátor využívající zahraniční satelitní systém odpovědný za vytvoření ruského segmentu daného systému, jakož i za přenos síťového provozu generovaného terminály na území Ruské federace, včetně stanic zahraničních abonentů, s nimiž nebyla uzavřena dohoda s ruskými provozovatele komunikací o poskytování služeb, které se pohybují na ruském území a využívají stanice ruského operátora.

zdroj: telesputnik.ru + satkurier.pl