Quantcast

Prohlášení prozatímního šéfa ČRo Richarda Medka

| redakce | tisk

Dnes odpoledne jsem byl Radou Českého rozhlasu - do doby, než bude zvolen řádný generální ředitel - pověřen vedením Českého rozhlasu. Stalo se tak poté, co byl Radou Českého rozhlasu z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu odvolán Ing. Václav Kasík.

Rád bych Václavu Kasíkovi mým jménem i jménem Českého rozhlasu poděkoval za jeho nepřehlédnutelné desetileté působení v čele této veřejnoprávní instituce a za vykonanou práci. Jako programový ředitel a člen nejvyššího vedení Českého rozhlasu jsem měl možnost se na řadě věcí podílet, a mohu tak plně zaručit kontinuitu uvnitř Českého rozhlasu.

Roli prozatímního ředitele vnímám jako roli dočasnou a stabilizující. Členy Rady Českého rozhlasu, zaměstnance ČRo i veřejnost mohu ujistit, že jsem připraven funkci prozatímního ředitele vykonávat s plnou odpovědností a nasazením. Za hlavní priority v této překlenovací době tak považuji udržení programové a ekonomické stability Českého rozhlasu, další rozvoj kvalitní programové nabídky, vypracování podrobné analýzy současného stavu rekonstrukce a určení další strategie postupu s cílem rekonstrukci studiové části historické budovy ČRo co nejdříve dokončit, zajištění kladného hospodaření CRo v roce 2009, přípravu rozpočtu na rok 2010 a budování pozitivní image Českého rozhlasu. Zásadní akcent pak budu klást, a v blížící se předvolební době o to víc, též na vyvážené, objektivní a plně profesionální zpravodajství, což byla ostatně moje priorita i ve funkci programového ředitele ČRo.

Za silnou stránku Českého rozhlasu jsem vždy považoval jeho zaměstnance. Věřím v jejich píli, erudovanost a vysokou míru profesionality. Pokud si to situace v podniku nevyžádá, nepředpokládám žádné výrazné personální či organizační změny. Výše uvedené cíle lze v tomto krátkém přechodném čase úspěšně naplnit nejen společnou týmovou prací všech zaměstnanců Českého rozhlasu, ale i společnou kolegiální prací v týmu mých nejbližších spolupracovníků a členů nejvyššího vedení Českého rozhlasu. Proto jsem se rozhodl dočasně pověřit výkonem funkce výkonného ředitele Českého rozhlasu stávajícího šéfa pražské metropolitní stanice ČRo Regina Josefa Havla a dočasně pověřit výkonem funkce programového ředitele Českého rozhlasu dosavadního ředitele stanice Český rozhlas 6 Petera Duhana.

Mým cílem je silný Český rozhlas a Český rozhlas jako moderní a dynamicky se rozvíjející médium veřejné služby 21. století. Jako prozatímní ředitel Českého rozhlasu jsem připraven pro tuto vizi udělat spolu s týmem pracovníků Českého rozhlasu maximum.

Mgr. Richard Medek
prozatímní ředitel Českého rozhlasu

Reklama
Vybrané články