CryptoBox 800 UHD

Další rekord sledovanosti české TV Prima

| redakce | tisk

Průměrná listopadová sledovanost Prima TV v celodnu (6-6 hod.) pro cílovou skupinu dospělí 15+ byla 23,54%, což je rekordní výsledek televize Prima za celé období elektronického měření sledovanosti v ČR (doposud nejlepší výsledek z listopadu 2003 - 22,79%, byl tedy překonán o 0,75%).

Průměrná hodnota sledovanosti v prime time (19-23 hod.) pro cílovou skupinu dospělí 15+ činila 22,81%. Jde o druhou nejvyšší hodnotu vůbec (rekordní je výsledek z července 2004 - 23,02%).

Původní seriál Prima TV Rodinná pouta dosáhl v krátké době další rekordní sledovanosti v cílové skupině dospělí 15+. V úterý 30. 11. sledovalo oblíbený seriál 1,807 mil. diváků starších 15 let (rating 21,3%, share 40,67%). Průměrná sledovanost devíti dílů Rodinných pout odvysílaných v listopadu 2004 činí 1,718 mil. diváků starších 15 let (průměrný rating 20,3%, průměrný share 38,92%).

V Praze 1. prosince 2004

Jana Malíková
tisková mluvčí Prima TV
FTV Prima, spol. s r.o.