CryptoBox 800 UHD

Česká televize vyřešila problémy s HD programy na Astře

| redakce | tiskobrázek k článku: Česká televize vyřešila problémy s HD programy na Astře

Česká televize (ČT) vyřešila technické problémy, které trápily některé satelitní diváky přijímající HD programy ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD z nové kapacity na satelitu Astra 3B (23,5°E).

Problém se samovolnými restarty a nestandardním chováním některých satelitních přijímačů je již vyřešen.

ČT ve svých laboratořích provedla testy na jednom z přijímačů, na kterém se objevovalo nestandardní chování přístroje. Zhruba po hodině se problémy potvrdily. Po instalaci nového řídícího firmware (FW) se jjiž restart přijímače neobjevil.

Zdroj problému byl v šíření služby HbbTV (hybridní TV), v novém způsobu generování tabulky AIT (Application Information Table), která odkazuje na webovou stránku zprostředkující "broadband" služby HbbTV. ČESKÁ TELEVIZE se proto vrátila ke staršímu způsobu generování této tabulky, což by v praxi již neměla být pro diváka nijak omezující změna. Nyní je vše u přijímačů v pořádku.

Dalším možným problémem se zamrzáváním a sekáním obrazu může být nesprávně nastavená satelitní parabola - např. po silném větru.

zdroj: ORBITAL, vl.info