Quantcast

Slovenská televize se představí s novou grafikou

| redakce | tisk

Slovenská veřejnoprávní televize STV (RTVS) se divákům představí v pátek 1.5.2015 s novou grafikou. Výběrové řízení na redesign televizní grafiky vyhrálo studio Oficina.

Vizuální styl obou kanálů Slovenské veřejnoprávní televize pracuje osobitým způsobem se staničním logem. Rozvíjením základních animačních principů logotypů RTVS vzniká propojený systém on-air grafiky - od layoutu obrazu až po identy. Uvedla Oficina.

Základní principy
1) Pojítkem obou log jsou shodné dvojtečky, liší se pouze čísla. Na úrovni sémantické
dvojtečka uvozuje v základní podobě číslo stanice. RTV:1, RTV:2, zkráceně :1, :2. Tím je vše řečeno, ukončeno. Aby bylo možno sémantický potenciál rozvíjet dále, je korporátní styl obohacen o varianty 1: a 2:. Tyto varianty uvozují další obsah - co který kanál sděluje, vysílá, představuje, atd...

1: Zveme vás do kina!
1: Dnes
2: Živě

2) Dvojtečky nejsou pouze typografickým znakem, ale také tvaroslovím - dvěma body. V jejich jednoduchosti tkví kreativní potenciál: Velké tečky jsou kruhy, malé jsou body, zmnožené jsou rastry, atd.. Jsou aktivním prvkem loga: pohybují se, pulsují, otevírají prostory, objevují číslovky. Každé jiným jedinečným způsobem.

Pro Jedničku je charakteristický symetrický kruhový pohyb těček, odpovídající principu otevíraní prostoru kruhovou maskou. Pro Dvojku je charakteristický volný pohyb dvou teček a vizualizace vztahu mezi nimi odpovídající principu kreativity a vztahu dvou entit.

Reklama
Vybrané články