Široká nabídka DVB-T antén

ČTÚ letos pokračuje v aukcích kmitočtů

| redakce | Tisk

Aukce zbylých kmitočtů v pásmech 1800 a 2600 MHz, které nebyly vydraženy v předchozím výběrovém řízení, a nová aukce na kmitočtové příděly v pásmu 3,6 až 3,8 GHz jsou jedním z hlavních úkolů Českého telekomunikačního úřadu pro rok 2016.

Obě výběrová řízení ČTÚ odložil kvůli pozdějšímu schválení nařízení vlády o výši poplatků za rádiové kmitočty.

ČTÚ se ve druhé polovině roku zaměří i na kontrolu plnění rozvojových kritérií pro sítě LTE. Operátoři mají do 30 měsíců od vydání rozhodnutí o přídělu uloženu povinnost pokrýt za pomoci vydražených kmitočtů alespoň 30 řídce osídlených okresů. Lhůta pro pokrytí vymezených oblastí jim uplyne letos v srpnu. Již v loňském roce úřad porovnal na vzorku území měření reálného pokrytí s výsledky predikcí vypočítaných na základě dat od operátorů.

Úřad se v rámci kontrolní činnosti také loni intenzivně věnoval řešení případů rušení příjmu digitální terestrické televize (DVB-T). Zabezpečoval průběžné odstraňování zjištěného rušení DVB-T sítěmi mobilního broadbandu v přijatelných časových lhůtách, aby dopady na televizní diváky byly co nejmenší. Situaci ČTÚ denně monitoruje a je připraven v případě jejího zhoršení v souvislosti se zahušťováním sítě LTE přijmout příslušná korekční opatření.

Zástupci ČTÚ se pravidelně účastní jednání expertní skupiny ustavené v rámci ministerstva průmyslu a obchodu k rozvoji zemského digitálního televizního vysílání a postupu migrace na DVB-T2. Při mezinárodních koordinačních jednáních ČTÚ zajistil kmitočtové podmínky pro časově omezený souběžný provoz přechodných sítí DVB-T2.

Úřad také připravil aktualizaci metodiky oznamování podnikání v elektronických komunikacích a vedení příslušné evidence. S Asociací provozovatelů mobilních sítí (APMS) spolupracoval na přípravě zveřejnění pravidelně aktualizovaného seznamu mobilních virtuálních operátorů, a poskytl k němu přístup prostřednictvím své internetové stránky pro všechny spotřebitele. I tím přispěl ke zvýšení přehlednosti trhu elektronických komunikací.

zdroj: ČTÚ