CryptoBox 800 UHD

Rádio Regenbogen 2 nahradí Sunshine live

| redakce | tisk

Ako už bolo uvedené na stránkach parabola.cz od 1.7.2016 nahradí rádio Regenbogen 2 na niektorých frekvenciách Sunshine live. Rádio vysiela z Mannheimu 19 rokov (štart rádia bol 20.6.1997). V súčasnosti využíva 7 VKV frekvencii.

Od horeuvedeného dátumu prestane Sunshine live využívať frekvencie terestrického pokrytia v Baden-Württemberg, konkrétne:

102,1 MHz - Mudau - Reisenbach
106,1 MHz - Heidelberg
107,1 MHz - Wiesloch
107,7 MHz - Weinheim
107,9 MHz - Mosbach

Na ostatných 2 frekvenciách bude vysielanie zachované, jedná sa o tieto:

104,9 MHz - Stuttgart - Münster
92,4 MHz - Rostock

Naďalej bude šírené cez satelit Astra 19,2°E na frekvencii 12,148 GHz SR 27500, 3/4, ďalej cez DAB, káblových operátorov a internet.

Stanica sa tiež sťahuje z Mannheimu do Berlína, kde dostane nové priestory.

Dôvodom opustenia terestrického vysielania nie sú ekonomické dôvody, ako bolo už dohadmi prezentované na niektorých stránkach, ale podľa vedenia rádia sa jedná o posilnenie vysielania hlavne v digitálnej sieti DAB, nakoľko v niektorých častiach Nemecka, nie je možné prijímať stanicu a ďalším krokom bude primárne osloviť poslucháča cez internet.

Či si rádio skoordinuje VKV frekvencie v svojej oblasti je zatiaľ neznáme.

Podľa interných informácií rádio bude vysielať plnoformátový moderovaný program, teda správy, dopravný servis, tak ako tomu bolo doteraz, avšak program bude zmenený, formát elektronickéj hudby bude zachovaný.

Súčasní moderátori v novom sídle pôsobiť nebudú.

Na sociálnych sieťach stále prebieha diskusia, kde sú poslucháči znepokojení situáciou, ktorá vznikla len pred 2 týždnami a týka sa hlavne moderátorov a špeciálnych relácii ktoré sa vysielali pravidelne naživo, či udalosti, ktoré boli pod záštitou samotného rádia. Niektorí moderátori pôsobili v rádiu od svojho vzniku (Eric Wust alias Eric SSL, či Otto Falk alias Dj Falk).

Nastupujúce nové rádio Regenbogen 2 bude mať diametrálne odlišný program na frekvenciách po Sunshine live, z éteru nebude znieť čo doposiaľ, ale rock - popový žáner a viac informácií z regiónu Baden-Württemberg.

Nová stanica bude vysielať z priestorov po Sunshine live, na rovnakej adrese vysiela i rádio Regenbogen, ktoré je orientované na hudbu 80. a 90. rokov.

Sunshine live je jedinou stanicou v Nemecku, ktorá vysiela tanečnú hudbu 24 hodín denne a vďaka satelitu a internetu ho je možné prijímať prakticky kdekoľvek.

Zdroj: Mego