Quantcast

Petr Dvořák obhájil pozici v nejvyšším vedení EBU

| redakce | tisk

Petr Dvořák byl včera opět zvolen do nejvyššího vedení Evropské vysílatelské unie (EBU). Obhájil tak pozici, kterou pro Českou televizi získal v roce 2014. Po šestnácti letech se tehdy stal prvním zástupcem ČT, který do vedení EBU zasedl.

Valné shromáždění Evropské vysílatelské unie, v němž je zastoupeno všech šestapadesát členských zemí, včera v podvečer po dvou letech volilo nové členy svého nejvyššího řídicího orgánu. Pozici v jedenáctičlenném výkonném výboru, jehož stěžejním úkolem je posilovat a hájit roli veřejnoprávních médií v Evropě, podruhé získal i generální ředitel České televize Petr Dvořák. Stejně jako v předchozím období bude v tomto výboru zodpovídat za oblast sportu a sportovních práv.

Petr Dvořák obhájil pozici v nejvyšším vedení EBU
▲ Petr Dvořák obhájil pozici v nejvyšším vedení EBU

Veřejnoprávní média v Evropě jsou dnes v situaci, kterou bychom si ještě nedávno uměli stěží představit. V některých zemích je oslabována jejich nezávislost, vysílatelé fungují na základě legislativních podmínek, které zaostávají za rychlým technologickým vývojem, čeká je zásadní druhá vlna digitalizace, stále intenzivněji se globalizuje celý audiovizuální trh, ... Média veřejné služby nyní stojí před množstvím výzev, které je možné z velké části řešit pouze na celoevropské úrovni. Proto jsem rád, že se budu moci i nadále na práci vedení EBU podílet a zároveň prosazovat zájmy našeho regionu,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „To, že jsme tuto pozici před dvěma lety získali a nyní ji obhájili, je pro mě jedním z nejrelevantnějších důkazů toho, že Česká televize poskytuje veřejnosti službu na kvalitativně vysoké úrovni, má respekt na evropské scéně a pro řadu vysilatelů, zvláště z regionu střední a východní Evropy, může být v některých oblastech vzorem.“

Už v roce 2014 vyjádřil podporu kandidatuře Petra Dvořáka i první český zástupce ve vedení Evropské vysílací unie (EBU), její viceprezident v letech 1995-1998, Ivo Mathé: „Činím tak poprvé od roku 1998 v přesvědčení, že po mnoha letech má Česká televize v čele skutečnou osobnost se zájmem o aktivní přínos pro EBU. Jsem si jist, že může obohatit a poskytnout kvalifikované znalosti a mnohaleté poznatky. Petr Dvořák je v čele České televize od podzimu roku 2011 a během relativně krátké doby složitou instituci zkonsolidoval a obnovil její angažmá na mezinárodním poli.“

Praha se za poslední dva roky díky aktivní účasti České televize v Evropské vysílatelské unii stala místem setkávání zástupců evropských veřejnoprávních médií. K nejvýznamnějším akcím konaným v Praze patřilo nedávné zasedání Valného shromáždění EBU nebo mezinárodní konference Rady Evropy, Poslanecké sněmovny, EBU a České televize na téma veřejnoprávních médií a demokracie. V příštím roce připravuje EBU ve spolupráci s Českou televizí na březen 2017 zasedání veřejnoprávních vysilatelů zodpovědných za oblast sportovních práv a výrobu a vysílání sportovních pořadů.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články