Quantcast

Déčko: První detektivní seriál pro děti

| redakce | tisk

Dětská stanice České televize ČT :D vstoupí na konci srpna do sedmého roku svého vysílání. V nové sezoně nabídne divákům první český hraný detektivní seriál pro děti, novou kolekci vzdělávacích pořadů i pokračování dvou kultovních večerníčků. A Kouzelná školka oslaví dvacáté výročí.

Velkou novinkou ve vysílání Déčka se letos na podzim stane hraný detektivní seriál. Kriminálka 5. C režiséra Juraje Nvoty je v podstatě prvním původním českým dílem tohoto žánru. Naplňuje tak jeden z cílů, které jsme si při spouštění Déčka dávali, a to rozvoj žánrové pestrosti původní tvorby pro děti a mládež. Navíc svým obsahovým zaměřením seriál přitahuje pozornost dětí, i rodičů, k ne nepodstatnému tématu. Česko je totiž dlouhodobě jednou z hlavních tranzitních i chovatelských zemí na trhu s ohroženými druhy zvířat a rostlin,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák k třináctidílnému seriálu, v němž bude parta dětských detektivů pátrat po pašerácích kriticky ohrožených a zákonem chráněných zvířat. „Je to dobrá cesta, jak spojit zábavu s osvětou. Myslím si, že seriál v divácích zájem o ochranu přírody probudí, a nebo i posílí,“ doplňuje herec Martin Myšička, který v Kriminálce 5. C ztvárňuje otce jednoho z dětských vyšetřovatelů, a pokračuje: „V tomto projektu funguje ještě jeden druh nenásilné osvěty. V seriálu vystupují české i slovenské děti a některé díly se točily i na Slovensku. Postavy tak spolu mluví česky i slovensky a navzájem si normálně rozumí.“

Seriál Kriminálka 5. C, Boleslav Polívka (foto: ČT)
▲ Seriál Kriminálka 5. C, Boleslav Polívka (foto: ČT)

Nová série vzdělávacích pořadů
Déčko nabídne na podzim i novou kolekci vzdělávacích pořadů. Po loňském roce, kdy se i v souvislosti s výročím vzniku republiky věnovalo zejména české historii, se nyní zaměří na současnou společnost, kulturu a umění. „Déčko vždy usilovalo o to, aby plnilo nejen roli zábavnou, ale i vzdělávací. A to se nám i po šesti letech fungování kanálu daří. Pořady, které se snaží probouzet v dětech chuť poznávat a rozvíjejí určité typy znalostí a dovedností, tvoří stabilně třetinu celého programu Déčka, což představuje zhruba pět hodin vysílání každý den,“ říká Petr Dvořák.

Jedním z pořadů tohoto žánru, které se objeví na ČT :D na podzim, je Občanka. Pořad, který vznikal v úzké spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a který se v každém z dílů věnuje jedné pomyslné kapitole z učebnic občanky na základních školách. Jeho rámcem je příběh mladé Sáry, která se touží stát youtuberkou a, přinejmenším, tak změnit svět a její rodiny. V hlavních rolích komediálně laděné série se objeví například Petra Špalková, Petr Vršek, Robert Mikluš, Eva Holubová nebo Daniela Kolářová.

V dalších čtyřech vzdělávacích pořadech se Déčko zaměří na kulturu a umění. Dobrodružství s orchestrem objevuje pro nejmenší diváky svět klasické hudby. Základní pojmy z oblasti teorie hudby i praxe fungování orchestrů jim přiblíží Ondřej Brousek a Epoque Orechestra. Cyklus Pětka z garáže zase reaguje na široký zájem mladých lidí o hudební průmysl i snadnou dostupnost kreativních nástrojů a aplikací. Průvodcem pořadu, který se zaměřuje na různé aspekty hudební tvorby, je Albert Černý z Lake Malawi, jeho hosty pak například Xindl X, Yemi A.D., Debbi nebo Leoš Mareš. V oblasti hudby, ale tentokrát společenského tance a etikety, zůstává i nový seriál Déčka Na plese s Honzou Onderem, který doplní aktivity České televize k výroční, desáté řadě StarDance.

Světem výtvarného umění pak děti provede šestnáctidílný cyklus Skobičiny. „Dětem může seriál přinést základní orientaci ve výtvarném světě. I ta je dnes důležitá. Jsme obklopeni spoustou obrazového šumu, který nic neříká, je proto dobře, že existuje pořad, který dětem zábavnou formou ukáže a osvětlí stěžejní díla naší kultury,“ říká Igor Chmela, který v pořadu Skobičiny vystupuje jako osvícený pan Žárovka.

Déčko bude na podzim pokračovat i v sérii pořadů zaměřených na rozvoj jazykových dovedností a nabídne nový původní cyklus Němčina s Mitzi a Maus. Kurz má celkem dvacet šest dílů a na jeho konci by děti měly porozumět jednoduchým frázím, které se týkají jejich bezprostředního života,“ doplňuje výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

Dva večerníčky
Tři jazykové verze, českou, francouzskou a německou, má na svém kontě i večerníček Bílá paní na hlídání. Cizojazyčné večerníčkové lekce vznikly ve spolupráci s národními instituty Francie a Německa a jsou dostupné na webu decko.cz. Bílá paní se nyní ale vrátí i na obrazovku, a to v nových dílech divácky velmi oblíbeného večerníčku.

Můj vztah k Bílé paní je velice kladný, z mnoha různých důvodů. Od nejútlejšího dětství bylo mluvení všech postav ve hře mojí oblíbenou zábavou, a navíc mě po hlase dnes poznávají děti mých kamarádů, děti ve školce, venku na pískovišti a baví se se mnou jako s někým, koho znají, a to je moc milé,“ říká se Martha Issová, která večerníček namluvila.

Novými díly bude pokračovat na podzim i kultovní seriál Pat a Mat, a to v sérii Pat a Mat nás baví.

Kouzelná školka, Filípek, Fanynka a František (foto: ČT)
▲ Kouzelná školka, Filípek, Fanynka a František (foto: ČT)

Dvacet let vysílání Kouzelné školky
Kouzelná školka, která v Česku odchovala generace dětí, slaví letos dvacet let svého vysílání. Ke svým narozeninám dostane novou loutku, třetího skřítka jménem Filip. „Ze scenáristického hlediska představuje postava skřítka Filípka model mladších sourozenců, zasypávajících ostatní členy rodiny neustálými otázkami Proč?. Jeho základními vlastnostmi jsou zvídavost a zvědavost, odzbrojující dětská upřímnost a v neposlední řadě neodbytnost. Děti oslovuje ‚školkáčci‘. Má červenou barvu a hlas mu propůjčuje osobitým způsobem herec pražského Divadla v Dlouhé Pavel Tesař,“ prozrazuje autorka a dramaturgyně Kouzelné školky Markéta Vaněčková.

Mizející hmyz i bezpečnost
Aby děti nemusely na novinky na Déčku čekat až do září, připravila pro ně Česká televize již tradiční prázdninovou hru, která je vede na výlety do historických i přírodních lokací po celé České republice. Hra Rozbzučte Déčko! reflektuje celosvětový alarmující úbytek hmyzu a od jejího spuštění na začátku července se do ní zaregistrovalo již 26 000 dětí.

Po prázdninách pak Déčko naváže novým projektem S Déčkem bezpečně. „Chceme dětem ukázat, jak lze předcházet situacím, které mohou mít nepříjemné až fatální následky. A seznámit je s tím, jak se případně v takových situacích zachovat. Zaměříme se na dopravní bezpečnost, mdiíální, osobní i finanční,“ uzavírá Petr Koliha.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články