Místo pro Vaši reklamu

RRTV: Dopeky nejsou čerstvé pečivo. Napomenula Billu

| redakce | tisk

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání napomenula společnot BILLA pro spáchází přestupku porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011/EU, kterého se dopustila zadáním reklamy na programu TV Nova dne 18.3.2019 v čase 16:16:11 hodin.

Podle názoru RRTV "jsou v reklamě uvedeny zavádějící informace o vlastnostech a povaze, respektive způsobu výroby pekařského výrobku „meruňková kapsa“ prodávaných v prodejnách Billa - reklama začíná sdělením, že u pečiva je čerstvost na prvním místě, což je doprovázeno záběrem na detail zlatavého jemného pečiva, která se právě peče v troubě, kdy takové spojení má ve spotřebiteli vzbudit dojem, že jelikož je čerstvost pečiva v Bille na prvním místě, pak je z trouby vyndáváno čerstvě upečené pečivo".

"Dále nakupující babička začne vzpomínat na své dětství, kdy její maminka vždy v neděli pekla, kdy tyto vzpomínky na právě upečené pečivo vyndané z trouby jí evokují vůně, které se linou prodejnou Billa. Zde je opět jednoznačná paralela mezi čerstvým pečivem z babiččina dětství a „čerstvým“ pečivem z Billy (neboť vůně obojího jsou totožné). Vnuk navíc glosuje, že babička může mít díky Bille neděli každý den (tj. může mít čerstvé pečivo každý den). Načež zaměstnankyně Billy odvětí, že neděli (tj. čerstvé pečivo) může mít babička v Bille nikoli každý den, ale dokonce každou půlhodinu. Vše je korunováno záběrem na hodiny, kde je napsáno „Každých 30 minut čerstvě napečeno“," popisuje RRTV.

Dle ustanovení § 11a písm. g) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., je čerstvým jemným pečivem nebalené jemné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě.

Reklama tedy u spotřebitele budí dojem, že v prodejnách Billa je prodáváno čerstvé jemné pečivo „meruňkové kapsy“, když ve skutečnosti se jedná o rozmrazený (dopékaný) polotovar, který definici čerstvého pečiva z tohoto důvodu nesplňuje.

RRTV zároveň upozornila, že v případě opakování protiprávního jednání může regulátor uložit trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je pak možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 milionů Kč. Billa zaplatí nyní jen paušální částku nákladů řízení ve výši 1 tisíce Kč.