Místo pro Vaši reklamu

Soud zamítl žalobu provozovatele TV8

| redakce | tisk

Na Krajském soudě v Bratislavě dnes proběhlo jednání, jehož předmětem byla žaloba vysílatele Phonotex s.r.o., který žaloval regulátora RVR (Rada pro vysílání a retransmisi) za uložení sankce - pokuty ve výši 10 tisíc eur.

Regulátor uložil sankci v roce 2016 za odvysílání komunikátu "Hot girls", který obsahoval pornografii, čímž došlo k porušení povinnosti zabezpečit, aby se nevysílali pořady nebo jiné složky programové služby, které mohou narušit fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých.

Předmětný komunikát byl odvysílaný dne 15.10.2015 na stanici TV8. Krajský soud žalobu vysílatele dnes zamítl. Rozhodnutí soudu není pravomocné. Uvedla RVR.