CryptoBox 800 UHD

9 z 10 diváků považuje zpravodajství ČT za důvěryhodné

| redakce | tisk | názory

V době mimořádných událostí je role zpravodajství České televize nepostradatelná. Myslí si to 8 z 10 diváků. Devět z deseti považuje zpravodajství o aktuální krizi za důležité a důvěryhodné.

Česká televize je pro obyvatele Česka zároveň hlavním zdrojem informací. Zatímco z ostatních televizí čerpá informace 7 % populace, ČT je hlavním zdrojem pro 36 % lidí. Vyplývá to z výzkumu agentury Kantar CZ realizovaného na přelomu března a dubna.

Česká televize představuje od počátku koronavirové epidemie hlavní zdroj informací pro lidi v Česku, polovina z dotazovaných sleduje její zpravodajství denně a další čtvrtina skoro každý den. Devět z deseti diváků jej vnímá jako důležité, důvěryhodné, objektivní a poskytující jasné a srozumitelné informace, hodnocení se významněji neliší ani se stupněm dosaženého vzdělání dotazovaných.

UčíTelka (foto: ČT)
▲ UčíTelka (foto: ČT)

Pozitivně vnímané jsou také nové projekty, které Česká televize spustila, UčíTelka a program ČT3. Bezmála sedmdesát procent dotazovaných starších šedesáti let se shoduje na tom, že spuštěním kanálu ČT3 napomáhá Česká televize právě jim, nejohroženější skupině, ulehčit dopady nouzového stavu a karantény.

Z výzkumu také vyplývá, že projekt UčíTelka zaznamenalo od jeho spuštění v polovině března 94 % rodičů dětí školou povinných. Osm z deseti diváků se shoduje na tom, že pořad napomáhá vzdělávání doma a téměř třicet procent rodičů pak možnosti této výuky využívá.

Zdroj dat: Kantar CZ, sběr dat: 31. 3. - 1. 4. 2020, počet respondentů: 1 004

zdroj: ČT

názory čtenářů