CryptoBox 800 UHD

Televize Jéčko a LIPNO Infokanál vrátily terestrické licence

| redakce | tisk

Přes klasické pozemní vysílače již nebudou šířeny některé regionální a lokální televize. Provozovatelé stanic Televize Jéčko a LIPNO Infokanál vrátily licence k pozemnímu vysílání.

Informovala o tom Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) po svém 10. zasedání konaného 8. června 2021.

Společnost Palmovka TV Regio s.r.o. z Českých Budějovic dne 10. května regulátora informovala o ukončení vysílání programu Televize Jéčko prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence z 20. září 2016.

RRTV rovněž bere na vědomí, že společnosti Jihočeská média, s.r.o. zanikla licence k pozemnímu vysílání programu LIPNO Infokanál.

V obou případech regulátor o vrácení licence vydal patřičné osvědčení.