Quantcast

Mladí diváci hodnotí nejlépe ČT :D, HBO a National Geographic

| redakce | tisk

Televizní stanice ČT :D, HBO a National Geographic se umístily na předních místech hodnocení kvality podle diváků ve věku 25-34 let. Vyplývá to z výsledků posledního ročníku Atmedia indexu, který hodnotí kvalitu 64 televizních stanic na českém trhu.

Diváci ve věku 25-34 let hodnotí nejlépe zástupce dětských, dokumentárních a filmových stanic. Konkrétně dětské kanály se umístily na žebříku Atmedia indexu na prvním místě s hodnotou 72,7, druhé místo získaly s indexem 71,3 dokumentární stanice a první trojici uzavírají filmové televizní stanice s hodnocením 67,2. „Skutečnost, že se dětské televizní stanice umístily na prvním místě hodnocení kvality televizních stanic u mladých diváků ve věku 25-34 let, může být na první pohled překvapující. Výsledek ovšem koresponduje s tím, že v tomto věku začínají lidé zakládat rodiny a dětské televizní stanice se stávají společníky pro jejich děti,“ vysvětluje výsledky studie Michaela Vasilová, Managing Director ve společnosti Atmedia.

V první desítce nejlépe hodnocených televizních stanic podle Atmedia indexu jsou čtyři dokumentární a tři dětské. Svého zástupce mají v první desítce také kategorie filmových, seriálových a sportovních stanic. Z konkrétních televizních stanic hodnotí diváci z řad mileniálů nejlépe televizní stanice ČT :D, HBO a National Geographic.

Nejlépe hodnocené Déčko, HBO a Nat Geo (foto: Atmedia)
▲ Nejlépe hodnocené Déčko, HBO a Nat Geo (foto: Atmedia)

Zaostřeno na silná i slabá místa jednotlivých TV stanic
Atmedia index nám ukázal, že ač jsou dětské, dokumentární a filmové stanice v průměru nejlépe hodnocené, mezi konkrétními zástupci těchto kategorií jsou často velké rozdíly,“ upozorňuje Michaela Vasilová. Například ČT :D překonala nejen jako jediná dětská, ale také v rámci všech zkoumaných televizních stanic, hranici 80. Naopak televizní stanice na posledním místě v kategorii dětských získala hodnocení 64,5. U filmových stanic je tento rozptyl ještě větší. Mezi nejlépe a nejhůře hodnocenou stanicí je rozdíl téměř 20 bodů.

Diváci ve věku 25-34 let na televizních stanicích nejlépe hodnotí vizuální kvalitu vysílání, atraktivitu pořadů či rozsah a pestrost nabídky pořadů. Ze sedmi kvalitativních atributů, které tvoří Atmedia index, patří naopak k nejhůře hodnoceným vizuální identita. „Atmedia index zkoumá kvalitu televizních stanic z hlediska několika atributů. Televizním stanicím tak ukazuje místa, ve kterých jsou silné, a naopak místa, kde mají prostor pro zlepšení. Současně jim tím umožňuje srozumitelné srovnání s přímou konkurencí a přináší jim určitý návod na posílení své značky, což může vést k nárůstu televizní sledovanosti,“ popisuje výhody Atmedia indexu Michaela Vasilová.

Vedle sedmi zkoumaných atributů se společnost Atmedia ve výzkumu pro Atmedia Index věnuje také spontánní a podpořené znalosti televizních stanic. Michaela Vasilová upozorňuje na užitečnost zkoumání této znalosti a doplňuje: „Některé televizní stanice mají v porovnání se svou konkurencí nízkou znalost své značky, a kdyby se jim povedlo například marketingovou kampaní tuto znalost zvýšit, zcela jistě se to projeví na nárůstu televizní sledovanosti a tím pádem také na příjmech z televizní reklamy.“

Komplexní data kvalitativního hodnocení televizních stanic
Žebříček Atmedia index vzniká na základě dotazování více než 4 000 respondentů z Českého národního panelu, kteří hodnotí 64 televizních stanic v 8 tematických okruzích a na základě 7 kvalitativních atributů. Dotazování probíhá pravidelně dvakrát ročně a jeho realizátorem je Nielsen Admosphere.

Zastupitelství Atmedia svůj nový projekt a produkt představilo v červnu letošního roku s cílem poskytnout televiznímu a mediálnímu trhu komplexní data kvalitativního hodnocení televizních stanic. Podrobné informace o studii včetně metodologie nabízí na svých webových stránkách www.atmedia.cz/atmedia-index, kde jsou k nahlédnutí také základní výsledky posledního ročníku indexu.

zdroj: Atmedia

Reklama
Vybrané články