Quantcast

RTVS zrekonstruuje budovu archivu v Košicích

| redakce | tisk

Budova archivu v areálu RTVS v Košicích je v současném stavu obtížně provozuschopná kvůli své energetické neefektivitě. Díky nenávratnému finančnímu příspěvku v rámci Operačního programu Kvalita životního prostředí bude moci RTVS kompletně zrekonstruovat budovu archivu, která tak dosáhne nízkoenergetického standardu.

Náklady na rekonstrukci hrazené z nenávratného finančního příspěvku činí 842 651,28 EUR.

Hlavním cílem projektu je snížení spotřeby energie při provozu administrativní budovy archivu v areálu Rozhlasu a televize Slovenska v Košicích. Dotyčná budova byla postavena na přelomu 19. a 20. století. Budova prošla během své existence několika rekonstrukcemi, z nichž poslední byla provedena v roce 1977, kdy byla budova s celkovou zastavěnou plochou 783,30 m2 upravena pro potřeby budovy programových fondů pro účely správy a uložení archivních materiálů tehdejší Slovenské televize v Košicích.

Na základě globálního ukazatele je budova v současnosti zařazena do energetické třídy "D".

V rámci rekonstrukce budou provedeny následující práce:
- izolace pláště budovy včetně celé střešní konstrukce;
- výměna všech otvorů (okna, vnější dveře);
- izolace střešního pláště;
- další opatření a instalace zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Realizací projektu dojde k významným úsporám v oblasti energetické náročnosti a budova bude na základě globálního ukazatele klasifikována jako A0, což znamená, že splňuje technické normy pro nízkoenergetický standard. Využití obnovitelných zdrojů energie zajistí minimalizaci provozních nákladů.

"Na základě úspory nákladů na energie snížíme i dotace na provozní náklady a ušetřené prostředky použijeme na další rozvoj," říká generální ředitel RTVS Jaroslav Rezník.

Očekávané výsledky budou z technického hlediska dlouhodobě udržitelné, protože renovovaná technologie je navržena tak, aby byla plně funkční bez nutnosti zvláštní provozní údržby nad rámec běžné údržby.

zdroj: RTVS

Reklama
Vybrané články