Quantcast

Stanislav Matějka z RpMS zvolen místopředsedou EPRA

| redakce | tisk

Stanislava Matějku, vedoucího analytického odboru Kanceláře Rady pro mediální služby, zvolili na dva roky místopředsedou organizace EPRA (European Platform of Regulatory Authorities), nejstaršího a největšího profesionálního seskupení regulačních orgánů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, které sdružuje regulátory z 53 zemí světa.

Na 57. zasedání EPRA, které se v těchto dnech koná v norském Oslu, mu podporu vyjádřilo více než čtyřicet zúčastněných zemí.

Výsledek volby vnímám jako další ocenění přínosu Rady pro mediální služby pro evropskou regulační praxi. Vážím si, že slovenský regulátor je v zahraničí dlouhodobě vnímán jako spolehlivý partner, záruka expertízy a stability,“ zhodnotil S. Matějka, který je již druhým slovenským zástupcem v předsednictví EPRA. Bývalý dlouholetý ředitel Rady pro mediální služby (dříve ředitel Kanceláře Rady pro vysílání a retransmisi) Ľuboš Kukliš zastával od roku 2021 až do ukončení výkonu funkce ředitele slovenského regulátora v EPRA pozici předsedy.

Stanislav Matějka (foto: Linda K. Bohušová)
▲ Stanislav Matějka (foto: Linda K. Bohušová)

Stanislav Matějka v Radě pro mediální služby pracuje od roku 2020. Věnuje se mezinárodní agendě, evropským legislativním iniciativám, angažuje se v několika pracovních skupinách poradního orgánu Evropské komise ERGA (Evropská skupina regulátorů pro audiovizuální mediální služby), nejvýznamnějšího mezinárodního fóra pro regulátory audiovizuálních médií. Je předním odborníkem na problematiku boje proti šíření dezinformací v online prostoru, věnuje se tématu systematického dohledu nad obsahem šířeným na online platformách a problému radikalizace a terorismu v online prostoru.

Vedle S. Matějky zvolili členové EPRA do jejího předsednictví i dva další místopředsedy - Stephanie Comey z irského regulačního orgánu a Valentina Alexandru Jucana z rumunské regulační autority; pozici potvrdila i dosavadní místopředsedkyně Maria Donde z britského Ofcomu. Za předsedkyni EPRA byla zvolena Mari Velsand, která reprezentuje norského mediálního regulátora.

zdroj: RpMS

Reklama
Vybrané články