CryptoBox 800 UHD

Express AM1 bude pracovat na 40E ale bude inklinovat

| redakce | tisk

Ruský satelitní operátor RSCC nemá v plánu vyřadit z provozu svůj satelit Express AM1. Neplánuje ani přesun služeb z této družice na jiné vlastní satelity. Nadále bude využívat orbitální pozici 40 stupňů východně.

Na telekomunikačním satelitu Express AM1 se 24.4.2010 objevila porucha, která znemožnila řídit pohyb satelitu na orbitální dráze. V praxi to znamená, že družice začala inklinovat. Provoz služeb ale je nyní bez garance.

Podle informací RSCC bude inklinace 10.6.2010 dosahovat 0,1 stupně a dále:

25.6.2010 již 0,15 stupně
13.7.2010 již 0,20 stupně
05.8.2010 již 0,25 stupně
30.8.2010 již 0,30 stupně
28.9.2010 již 0,35 stupně

Provozovatelé uplinků budou muset kontrolovat pohyb satelitu a nasměrování paraboly a satelitní diváci pozice 40°E budou mít postupem času problém s příjmem služeb ze satelitu Express AM1 díky rostoucí inklinaci (pohybu satelitu z předepsané pozice). Pro zajímavost: V červenci 2013 bude družice inklinovat již 2,6 stupně.

Express AM1 byl vynesen na konci října 2004. Družice má celkem 9 transpondérů v C pásmu (šířka pásma 40 MHz), 18 v Ku pásmu (54 MHz) a jeden v L pásmu (0,5 MHz). Plánovaná životnost družice je 10 let.

zdroj: RSCC