Quantcast

Nadácia TV JOJ mení logo

| redakce | tiskobrázek k článku: Nadácia TV JOJ mení logo

Po zásadnom rebrandingu spravodajských formátov TV JOJ sa 1. februára 2011 s novým logom predstavila i Nadácia TV JOJ. Tá vznikla 14.6.2007 a v je to prvá zmena loga, ku ktorej nadácia pristúpila.

Našou snahou bolo dosiahnuť vyššiu rozpoznateľnosť loga a jednoznačnú korporátnu príslušnosť k materskej stanici TV JOJ“, vysvetľuje creative director TV JOJ Ondrej Garan Hutník. „S výsledkom sme nadmieru spokojní, je to moderný brand, ktorý plne korešponduje s aktivitami, ktoré v tomto roku uvádzame do života. Rok 2011 je pre Nadáciu TV JOJ kľúčovým rokom a preto korekcia loga nie je jedinou zmenou v činnosti nadácie“, uviedol na margo rebrandingu nový výkonný manažér nadácie, Ľuboš Sarnovský a dodáva - „tri roky nadačných aktivít, bytostne spojených s televíznou obrazovkou a našimi divákmi nám priniesli viaceré čiastkové úspechy, ale i skúsenosti. Dnes vieme, že našou prioritou sú dlhodobé projekty a stabilní partneri, s ktorými na projektoch budeme spolupracovať.“

Nadácia TV JOJ svoj nový brand testovala od 1.januára 2011 v nízkorozpočtovej outdoorovej kampani „Sponzorujme mladé športové talenty“, ktorú bezodplatne realizovala agentúra akzent media. Ústrednou postavou kampane sa stala talentovaná, 15-ročná stolná tenistka Eva Jurková z Miňoviec, malinkej obce na východnom Slovensku, ktorá poráža nielen súperky, ale i svoj hendikep. Vďaka spätnej väzbe potom kreatívne oddelenie TV JOJ upravilo logo nadácie do výslednej podoby.

Nadácia TV JOJ mení logo
▲ Nadácia TV JOJ mení logo

V týchto dňoch Nadácia TV JOJ pripravuje s podporou oddelenia marketingu printovú kampaň „Darujme všetci 2%“, ktorá komunikuje 3 najsilnejšie oblasti pôsobenia nadácie - charita, podpora športových talentov a pomoc zvieratkám. Okrem Evy Jurkovej sa do kampane zapojili i herci Zuzana Vačková a Peter Sklár, moderátorka Aneta Parišková a psík s mačiatkom. Komunikácia pomoci zvieratám však pokračuje i na web-stránke nadácie TV JOJ, www.nadacia.joj.sk, kde postupne ľudia z televízie i fanúšikovia TV JOJ spontánne predstavujú svojich miláčikov a vyjadrujú tým i osobnú podporu kampani „Darujme všetci 2%

Nadácia TV JOJ:

Nadácia TV JOJ vznikla 18.6.2007. Riadi sa podľa motta “Pomáhame tým, ktorí sa snažia.“ Hlavnými oblasťami pôsobnosti sú charita, talentovaná mládež a národné kultúrne dedičstvo. Nadáciu vedie správna rada, tvorená deviatimi členmi s dvojročným mandátom. Predsedom správnej rady je Richard Flimel, správcom nadácie zodpovedným za činnosť a agendu nadácie je Vladimír Fatika, výkonným a projektovým manažérom je Ľuboš Sarnovský.

zdroj: TV JOJ

Reklama
Vybrané články