CryptoBox 800 UHD

CME, majitel TV Nova zvýšil tržby i zisk

| redakce | tisk

Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok končící dnem 31. prosince 2010. Čisté výnosy za čtvrté čtvrtletí roku 2010 se zvýšily v porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2009 o 23,0 mil. USD na hodnotu 257,4 mil. USD.

OIBDA se za čtvrté čtvrtletí zvýšila o 20,4 mil. USD na hodnotu 64,8 mil. USD. Provozní zisk za dané čtvrtletí se zvýšil o 17,6 mil. USD na hodnotu 41,9 mil. USD. Čistá ztráta přiřaditelná akcionářům společnosti CME za dané čtvrtletí činila 26,1 mil. USD v porovnání se ztrátou 55,3 mil. USD za čtvrté čtvrtletí r. 2009. Plně zředěná ztráta na akcii za dané čtvrtletí se zlepšila o 0,48 USD na hodnotu (0,41) USD. Výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2010 zahrnují společnosti Media Pro Entertainment a bTV nabyté společností CME v prosinci r. 2009, respektive v dubnu r. 2010 a neobsahují ukrajinské firmy dříve patřící CME, které byly prodány v dubnu 2010.

Čisté výnosy za celý rok končící dnem 31. prosince 2010 činily 737,1 mil. USD a OIBDA činila 107,3 mil. USD. Provozní zisk za celý rok činil 22,9 mil. USD. Čistý zisk přiřaditelný akcionářům společnosti CME za celý rok činil 100,2 mil. USD a plně zředěný zisk na akcii činil 1,57 USD.

Adrian Sarbu, prezident a generální ředitel (CEO) společnosti CME, k tomu uvedl: “Ve čtvrtém čtvrtletí se tržby i OIBDA zvýšily díky restrukturalizaci CME a počátku ekonomického oživení na některých našich trzích. Rok 2010 byl prvním rokem, kdy jsme fungovali jako plně vertikálně integrovaná mediální společnost. Nyní řídíme šest předních provozovatelů televizního vysílání, integrovanou divizi obsahu, Media Pro Entertainment, a rychle rostoucí segment nových médií. V roce 2011 očekáváme oživení na všech našich trzích. Naší prioritou je dosáhnout růstu výnosů, OIBDA a volného peněžního toku.“

zdroj: CME