Quantcast

Media Vision si zaregistrovala Hustler TV a Brava HDTV

| redakce | tisk

Společnost Media Vision, provozovatel satelitní služby CS Link , na posledním 18. zasedání českého regulátora médií Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) získala zelenou k zařazení dvou programů - Hustler TV a Brava HDTV.

Kanál Hustler TV s časovým rozsahem vysílání 22.00 - 06.00 hodin; na vyžádání: 24 hodin denně - včetně specifikace technického zabezpečení, dále 24 hodinové vysílání Brava HDTV podle dopisu ze dne 15.9.2011.

RRTV zároveň upozornila provozovatele Media Vision na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že zařadil do programové nabídky program Hustler TV obsahující pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, na vyžádání s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně, aniž by takové vysílání bylo koncovému uživateli dostupné pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a aniž by k němu bylo provozovatelem poskytnuto dostačující technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým. Rada stanovila tomuto provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů od doručení tohoto upozornění.

Reklama
Vybrané články