Quantcast

TV Nova neuznává smlouvu s Mediaresearch a považuje ji za protiprávní

| redakce | tisk

Společnost CET 21 spol. s r. o. neuznává podpis smlouvy se společností Mediaresearch jednatelkou ATO Vlastou Roškotovou. Jednatelka ATO se tímto krokem dopustila protiprávního jednání a závažným způsobem překročila svoje pravomoci v rámci ATO.

Dnes v podvečer informovala jednatelka ATO Vlasta Roškotová CET 21, že podepsala smlouvu na měření sledovanosti v letech 2013 až 2017 s údajným vítězem tendru, společností Mediaresearch. Společnost CET 21 již včera ATO upozornila, že rozhodnutí o tom, že společnost Mediaresearch je vítězem tendru, je samo o sobě protiprávní a jednatelka Roškotová tímto krokem porušila závaznou Dohodu mezi ATO a jejími členy o právech a povinnostech ATO a řádných členů ATO při výběru nového realizátora projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v České republice.

V případě podpisu smlouvy se společností Mediaresearch navíc jednatelka ATO Roškotová zcela jednoznačným způsobem překročila své pravomoci v rámci ATO, když rozhodnutí o uzavření smlouvy náleží do výhradní působnosti valné hromady ATO a navíc vyžaduje souhlas všech jeho řádných členů. CET 21 žádný takový souhlas na valné hromadě ATO neposkytl, ani nebyl informován, že by se nějaká taková valná hromada konala.

Naše stanovisko v této věci je neměnné, trváme na tom, že vyhlášení společnosti Mediaresearch vítězem tendru je protiprávní, a tudíž i podpis realizační smlouvy s touto společnost je protiprávní. Nedokážu si představit, jaký tlak je vyvíjen na jednatelku ATO, když se rozhodla takto zásadním a zcela zjevným způsobem porušit veškeré písemné dohody, včetně několika zcela jasných ustanovení stanov ATO,“ říká Jan Andruško, generální ředitel TV Nova.

CET 21 se hodlá proti opakovanému a zcela flagrantnímu protiprávnímu jednání jednatelky Roškotové a porušení dohod ze strany ATO bránit všemi dostupnými právními prostředky, v krajním případě nelze vyloučit ani arbitráž.

zdroj: Nova

Reklama
Vybrané články