Quantcast

Noví akcionári v spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.

| redakce | tisk

Dňa 7. októbra 2013, došlo k zmene akcionárskej štruktúry spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.

Novými akcionármi sa stali František Borovský, súčasný generálny riaditeľ JOJ GROUP a predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., s 10%-ným podielom na základnom imaní, Marcel Grega, výkonný a finančný riaditeľ JOJ GROUP a člen predstavenstva spoločnosti Slovenská produkčná, a. s. s 2,5%-ným podielom a Roland Kubina, riaditeľ spravodajstva JOJ GROUP a člen predstavenstva Slovenská produkčná, a.s., rovnako s 2,5%-ým podielom na spoločnosti.

Zvyšných 85% ostalo naďalej v rukách Richarda Flimela, ktorý kontroluje Slovenskú produkčnú, a.s., prostredníctvom spoločnosti JOJ MEDIA HOUSE, a.s.

Detaily transakcie sa akcionári rozhodli nezverejňovať.

Slovenská produkčná, a. s., je jediným majiteľom spoločnosti MAC TV, s.r.o., ktorá je držiteľom licencií na televízne vysielanie TV JOJ, PLUS, WAU a SENZI. Slovenská produkčná tieto televízne stanice prevádzkuje a zabezpečuje ich vysielanie a výrobu programov.
Okrem televíznych staníc Slovenská produkčná, a.s., ďalej prevádzkuje internetové portály JOJ.sk, huste.tv, noviny.sk, tipsportextraliga.sk, topstar.sk a videoportal.sk.

JOJ MEDIA HOUSE, a.s., je najväčším slovenským mediálnym domom, ktorý úspešne podniká na trhoch strednej a východnej Európy. Okrem televíznej oblasti JOJ MEDIA HOUSE pôsobí predovšetkým v oblasti vonkajšej reklamy.

zdroj: TV JOJ

Reklama
Vybrané články