CryptoBox 800 UHD

Active TV dostala pokutu 10 tisíc Kč za erotické služby

| redakce | tisk

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním zasedání konaném 5.11.2013 rozhodla o vyměření pokuty ve výši 10 tisíc Kč společnosti TV CZ s.r.o., provozovateli ACTIVE TV.

Pokuta byla společnosti uložena za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., které se provozovatel dopustil tím, že dne 5.8.2013 v čase od 6:00 do 7:35 hodin vysílal na stanici ACTIVE TV teleshopping, který inzeroval erotické služby.

Je to v rozporu s povinností nezařazovat reklamu a teleshopping na erotické služby a výrobky v čase od 6:00 do 22:00 hodin. Pokuta je splatná do 30 dnl.

Účastník řízení musí zároveň zaplatit náklady na řízení ve výši 1 tisíc Kč. Částka je splatná do pěti pracovních dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí.