Quantcast

Český rozhlas přistoupí k výměně vysílačů v oblasti středních Čech

| redakce | tisk

Od 2. ledna 2014 dojde ke změnám v přiřazení vysílačů do vysílacích sítí (programů) Českého rozhlasu v oblasti středních Čech. Vysílač Praha - Cukrák (100,7 MHz) se přesune ze sítě ČRo Dvojky do sítě ČRo Region, Středočeský kraj, opačným směrem pak vysílače Beroun - Záhrabská (88,4 MHz) a Mělník - město (87,6 MHz).

Hlavním smyslem těchto úprav je posílení pokrytí programu ČRo Region, Středočeský kraj v oblasti Prahy a zejména pak středních Čech. A to i v souvislosti s tím, že od začátku nového roku dojde k některým programovým úpravám a přesunům některých programových prvků právě mezi stanicemi ČRo Dvojka a středočeským ČRo Region.

Dlouhodobou snahou Českého rozhlasu je jasná profilace jednotlivých programových okruhů a jejich vzájemná komplementarita. I proto přestane Český rozhlas Dvojka od 2. ledna 2014 vysílat například tradiční písničky na přání a dechovkové pořady, které pak budou od stejného data zařazeny pouze do vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu.

Pokud by Český rozhlas k uvedené změně vysílačů nepřistoupil, přestal by nabízet svým posluchačům na území Prahy a výrazné části středních Čech tento programový segment (stávající pokrytí Prahy a Středočeského kraje signálem ČRo Region, Středočeský kraj je totiž nedostatečné), což s ohledem na službu plátcům rozhlasového poplatku pokládá programové vedení ČRo za nežádoucí stav.

Vysílač Praha - Cukrák (100.7 MHz) bude zajišťovat zejména pokrytí Prahy a blízkých středních Čech. Středočeská stanice ČRo Region měla doposud k dispozici pouze „prstenec“ menších vysílačů ve středních Čechách, hlavní „deštníkový“ vysílač v síti chyběl. Český rozhlas Dvojka bude mít nadále k dispozici pro pokrytí Prahy vysílač Praha - Petřín (91.2 MHz). Lepšímu pokrytí ČRo Dvojky by pak v oblastech se slabším signálem z vysílače Praha - Petřín měly pomoci přesuny vysílačů Beroun - Záhrabská (88.4 MHz) a Mělník - město (87.6 MHz) právě do sítě této stanice.

Další změny v sítích ČRo Dvojky a ČRo Region, Středočeský kraj se neplánují. Stejné zůstávají i další možnosti příjmu těchto stanic.

zdroj: ČRo

Reklama
Vybrané články