Quantcast

RRTV analyzovala hlasitost reklamy na TV stanicích

| redakce | tisk

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se seznámil s výsledky hlasitosti reklamy na komerční a veřejnoprávní televizi - konkrétně na programech TV Barrandov, ČT2, Nova a Prima.

"Hlavním cílem analýzy bylo, kromě kontrolního měření hlasitosti náhodně vybraných reklamních spotů, rovněž vyhodnotit, zda monitorovaní provozovatelé záměrně nevkládají reklamu do tichých částí pořadu tak, aby reklama byla oproti ostatnímu vysílání soustavně hlasitější," uvedl Ivan Krejčí, předseda RRTV.

"V této souvislosti je nezbytné připomenout, že novela zákona nezajišťuje totožnou hladinu hlasitosti obchodních sdělení a okolního vysílání, jak je mnohdy veřejností nesprávně interpretováno. Znění zákona pamatuje pouze na hlasitost reklamy a dalších obchodních sdělení jako takových, nikoli na hlasitost pořadů, které jsou přerušovány. Zejména reklama vložená do tichého místa pořadu pak může v divákovi soustavně vyvolávat dojem přílišné hlasitosti, ačkoli k porušení zákona ve skutečnosti nedochází. Jinými slovy je takové jednání z hlediska litery zákona v pořádku, ačkoli se v praxi jedná o velmi kontraproduktivní jev, neboť příslušná novela zákona, jejímž původním cílem bylo omezit hlasitou reklamu, ztrácí z hlediska uživatelského smysl," dodal.

"Na základě výstupů aktuálního měření hlasitosti bylo jednoznačně vyhodnoceno, že provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. záměrně vkládá reklamu do tichých míst tak, aby byla oproti přerušovaným pořadům hlasitější. Stejné závěry byly přitom zjištěny taktéž v rámci předchozích monitoringů. Během aktuálního měření byl na programu Prima zaznamenán rozdíl mezi hlasitostí pořadu a hlasitostí reklamy činící 4,4 LU. V předchozích měřeních se jednalo dokonce o 9 LU, což představuje skutečně výrazně hlasitější, a tím pádem velmi rušivou, reklamu. V případě ostatních monitorovaných provozovatelů byly naopak zaznamenány rozdíly, které jsou z pohledu diváka prakticky nerozpoznatelné," uvedl Krejčí.

"Ačkoli bylo opakovaně prokázáno, že provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. účelově zařazuje reklamu do tichých/ztišených pasáží pořadů, čímž dochází k tomu, že reklama zůstává oproti ostatnímu vysílání i nadále hlasitá a rušivá, Rada nemá možnost tento účelový „nešvar“ efektivně regulovat. Řešením dané problematiky by byla pouze novela zákona. V této záležitosti bylo již upozorněno Ministerstvo kultury ČR," upozornil Krejčí.

Reklama
Vybrané články