CryptoBox 800 UHD

Český rozhlas má nové technologické centrum

| redakce | tisk

Český rozhlas má k dispozici nové špičkové technologické centrum. Rozhlasoví technici dokončili v uplynulých dnech výměnu technologie hlavního přepojovače zvukových linek ve studiové budově v Praze.

Zařízení je klíčovou součástí provozu rozhlasového vysílání, protože přes něj procházejí veškeré zvukové signály ze studií, přenosových linek, distribuční a příspěvkové sítě, a to pro celoplošné i regionální stanice. Nová technologie zajistí větší spolehlivost vysílání ČRo.

Hlavním důvodem výměny byla kromě končící životnosti zařízení potřeba navýšit naši provozní kapacitu. Český rozhlas dnes vysílá podstatně více stanic, navíc v souvislosti s novou digitální pozemní distribucí na vysílací sítě přes přepojovač prochází i vysílání regionálních studií. Nová technologie umožní větší spolehlivost a lepší kontrolu vysílání a celkového provozu studiových systémů a propojování signálů v rámci Českého rozhlasu. Výměna byla navíc unikátní v tom, že probíhala za plného provozu a v zásadě nijak neovlivnila a neomezila vysílání stanic,“ uvedl prozatímní ředitel ČRo Karel Zýka.

Nová technologie LAWO nahradila původní systém STUDER, který byl v nepřetržitém nasazení od roku 2000, kdy byl uveden do provozu Studiový dům Římská. Proti stávajícímu systému má nový přepojovač větší kapacitu vstupních a výstupních linek a počtu propojovacích bodů, nové možnosti zpracování signálů (DSP digital signal processing) v rámci přepojovače a další rozšířené možnosti monitoringu a kontroly poruchových stavů audiosignálů. Hlavní matice je navržena s kompletní redundancí všech komponent, takže se významně zvyšuje i technologická bezpečnost provozu. Zcela nový je i řídicí systém přepojovače, jehož základem je opět dvojice vzájemně redundantních serverů.

Největším problémem a výzvou bylo naplánování projektu tak, aby ho bylo možné realizovat za provozu. V mnoha případech nešlo fyzicky instalovat novou technologii vedle staré a muselo tedy dojít k přímé náhradě některých součástí. Po určitou dobu tedy byla část studií připojená ke staré, a část k nové technologii, a obě centrální matice byly vzájemně propojené. To znamenalo větší nároky na obsluhu a paralelní ovládání původního i nového řídicího systému,“ řekl Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu ČRo.

Nový hlavní přepojovač by měl vyhovovat potřebám Českého rozhlasu po dobu příštích 10 let, jeho technická životnost je ještě o něco delší.

zdroj: ČRo