Široká nabídka DVB-T antén

Déčko sleduje až 38 procent dětí

| redakce | Tisk

Déčko je mezi dětmi stále oblíbenější. Stanice ČT :D dosahuje v posledních týdnech nejvyšší sledovanosti od svého založení v srpnu 2013. V březnu a dubnu se podíl na publiku u dětí ve věku 4 až 12 let pohyboval výrazně přes 30 %.

V prvním dubnovém týdnu dokonce atakoval hodnotu 35 %.

Za nárůstem sledovanosti stojí dlouhodobé posilování kvality pořadů Déčka i vysoký podíl původní tvorby. Rodičům pak ČT :D vychází vstříc i skladbou programu.
Obrázek k textu: Déčko sleduje až 38 procent dětíObrázek k textu: Déčko sleduje až 38 procent dětí

Na Déčku se snažíme střídat bloky věnované různým věkovým skupinám, aby byly děti motivované televizi po svém oblíbeném pořadu vypnout a věnovat se jiným aktivitám. Po páté hodině večer jsme tak chtěli vytvořit klidový, bezpečný prostor pro malé děti a jejich rodiče. Od ledna jsme tak posunuli Kouzelnou školku na 17:30 a Planetu Yó, kterou sledují spíše děti starší, naopak předřadili od 16 hodin,“ vysvětluje změnu ve vysílacím schématu výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha

Průměrná hodnota share ve věkové skupině 4-12 let za 1. čtvrtletí 2017 je 30,93 %, mezi mladšími dětmi ve věku 4-8 let dokonce 38,45 %. V porovnání s průměrem za rok 2016 se jedná o nárůst o 3,5 p. b.. Mezi nejsledovanějšími pořady Déčka se pravidelně objevuje Večerníček, na který se dívá i 140 tisíc dětí.

zdroj: ČT