Quantcast

TV Prima: V ČR má HbbTV 1 325 567 diváků

| redakce | tisk

Podle nového měření FTV Prima sleduje hybridní televizi v České republice 1 325 567 diváků1. U obrazovky průměrně sedí 2,06 diváků2. Obecně narůstá také popularita využívání hybridní televize, návštěvnost kanálů FTV Prima zde meziročně vzrostla o 91 %3, zatímco konzumace videí v archivu vzrostla o 136 %3.

Jako televize se již dlouhou dobu angažujeme na poli nových technologií a patříme mezi české lídry v oblasti hybridní televize. Čísla o používání HbbTV v českých domácnostech jsou proto pro nás důležitá, a jelikož výsledky se dlouhou dobu rozcházely, rozhodli jsme se navrhnout novou metodiku a realizovat výzkum ve spolupráci s odborníky z Českých radiokomunikací a společnosti Hybrid,“ říká Daniel Grunt, ředitel nových médií FTV Prima.

Nejsledovanější pořady na HbbTV jsou aktuálně vlajkové seriály Primy Kapitán Exner, Ohnivý Kuře a Modrý kód, u těchto pořadů tvoří sledování přes HbbTV až čtvrtinu (26 %) z celkového počtu přehrání videí. Naopak akviziční pořady a dětský obsah mají vyšší podíl zhlédnutých videí v HbbTV než na portálu iPrima.cz (70+ % podíl)

TV Prima: V ČR má HbbTV 1 325 567 diváků
▲ TV Prima: V ČR má HbbTV 1 325 567 diváků

Zájem roste nejen o sledování pořadů v HbbTV, ale také o realizaci reklamních kampaní. Podle Petra Hatlapatky, vedoucího online prodeje obchodního zastupitelství Media Club, běželo v prvních osmi měsících tohoto roku na kanálech Primy přes 90 kampaní, zatímco v celém roce 2016 jich bylo 41. HbbTV se tak v letošním roce zařadila mezi standardní nástroje marketingové komunikace u mnoha klientů. Úspěšnost reklamních formátů i přes vyšší četnost kampaní neklesá, a stále se tak drží výrazně výš než je obvyklé u internetových kampaní. Průměrné CTR u Switch-In formátu je 1,5 %, u formátu Button Menu 2,3 % a Videospot 2,1 %.

Zásadně se také zvýšila kvalita klientských HbbTV aplikací a množství relevantního obsahu, čímž roste doba strávená v aplikaci i množství zkonzumovaného obsahu. „Díky dosaženým pozitivním výsledkům následně klienti zvyšují rozpočty na tvorbu samotných aplikací,“ doplňuje Hatlapatka.

Díky vzrůstajícímu zájmu klientů se Prima rozhodla inovovat aplikaci Prima LETÁKY o další funkcionality. Nově si uživatelé mohou letáky hledat dle obchodních kategorií a také zvětšovat samotný leták pomocí lupy.

A kdo jsou vlastně typičtí majitelé HbbTV ze socioekonomického pohledu? Více než polovina majitelů HbbTV jsou muži (52 %)4. Obecně převládá věková skupina 25-54 let (58 %)4. Oproti divákům klasické televize mají uživatelé HbbTV výraznější zastoupení VOŠ a VŠ absolventů a řadí se mezi vyšší socioekonomickou třídu.

1Zdroj: DevideID & fingerprinting, červenec - začátek září 2017
2Zdroj: HbbTV kanály FTV Prima, od 7. do 14. srpna 2017
3Zdroj: NetMonitor / gemiumStream, srpen 2017
4Zdroj NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2017, CS 10+

zdroj: FTV Prima

Reklama
Vybrané články