CryptoBox 800 UHD

AMC Benelux, MGM Channel RU, Disney Channel bez licencí

| redakce | tisk

Řada vysílatelů vrátila českou licenci pro vysílání programů za hranicemi České republiky. Jde mimo jiné o programy AMC Channel Benelux, MGM Channel RU, lokální mutace Disney Channel a Disney Junior.

Společnost AMC Networks Central Europe vrátila licenci k šíření televizního programu AMC Channel Benelux, který byl šířen prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence z roku 2013. Vysílání na základě této licence skončilo k 31.12.2018. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém prvním zasedání v roce 2019 vydala o této skutečnosti osvědčení.

Stejný subjekt vrátil licenci i pro filmový kanál MGM Channel RU, který se vysílal na území Ruské federace. Vysílání na základě české licence skončilo k 31.12.2018. Stanice se spolu s AMC stáhla z ruského trhu, kde místo MGM HD a AMC vysílají nové stanice Hollywood a Hollywood HD. RRTV vydala o vrácení licence osvědčení.

Licence pro lokální mutace kanálů Disney Channel a Disney Junior vrátila také společnost The Walt Disney Company Limited. Provozovatel vrátil 6 licencí Disney Channel a dvě pro šíření programu Disney Junior. Licence zanikly k 31.12.2018. RRTV o těchto skutečnostech vydala osvědčení.