CryptoBox 800 UHD

RS17 přechází na nový kanál

| redakce | tisk

Regionální multiplex 17 (RS17, který provozuje společnost RTI cz, přejde v nadcházejících dnech na nový kanál. V pátek 31.5.2019 ve večerních hodinách dojde k přeladění plzeňského vysílače z K37 na K27.

RS17 je šířena z vysílače Plzeň - Sylvan s výkonem 1 kW.

Přeladění na nový K27 se dotkne všech diváků v Plzni a okolí, kteří sledují stanice Plzeň TV, Mňam TV, Mňau TV a Hobby TV na klasickou pozemní anténu.

Přechod na nový vysílací kanál proběhne na základě opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2019-3 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz vydané Českým telekomunikačním úřadem.

Přeladění kanálu se dotkne všech domácností, které přijímají televizní signál na klasickou pokojovou nebo venkovní anténu, případně společnou televizní anténu. Pokud se jedná o rodinné domy, nebo domácnosti s vlastní venkovní nebo pokojovou anténou, stačí na televizním přijímači manuálně naladit 27. kanál (kmitočet 522 MHz), popřípadě použít automatické ladění.

V případě bytových domů se společnou anténou (STA) bude třeba provést úpravy, které se odvíjí od typu systému STA v daném domě. Zdaleka nejpoužívanějším typem je systém s kanálovými vložkami a ty bude při změně kanálu potřeba vyměnit. Pro domy s programovatelným anténním zesilovačem bude potřeba jen zásah technika a úprava softwarového nastavení. Třetí variantou je systém se širokopásmovými zesilovači, zde bude řešení záležet na použitém typu.