CryptoBox 800 UHD

Prima: 4krát více klientských kampaní v HbbTV

| redakce | tisk

Skupina Prima v prvním pololetí zaznamenala významný nárůst počtu klientů, kteří své reklamní kampaně realizují prostřednictvím červeného tlačítka. V prvním pololetí zaznamenala 340% meziroční nárůst realizovaných kampaní v HbbTV.

Inzerenti ve svých kampaních využívají všechny dostupné reklamní formáty, které hybridní televize poskytuje.

HbbTV Prima TV s formátem Switch-in (foto: FTV Prima)
▲ HbbTV Prima TV s formátem Switch-in (foto: FTV Prima)

Velmi nás těší, že si klienti našli cestu k novým reklamním formátům, které HbbTV nabízí, ale ještě větší radost nám dělá fakt, že se klienti k reklamě v HbbTV vracejí,“ říká Iva Nesrstová, produktová manažerka HbbTV FTV Prima.

Největší nárůst inzerentů zaznamenal reklamní formát switch-in, který se divákům zobrazí v podobě červeného tlačítka, po přepnutí na stanici. Za první pololetí tohoto roku počet inzerovaných switch-inů stoupl o 429 %. Reklamní formát switch-in lze nově zacílit a umožňuje interakci s divákem.

Jak funguje HbbTV (foto: FTV Prima)
▲ Jak funguje HbbTV (foto: FTV Prima)

Obliba červeného tlačítka není pouze na straně zadavatelů reklamy, ale také na straně uživatelské. V meziročním srovnání narostl čas strávený v aplikaci iPrima, která přináší uživatelům archiv skupiny Prima, o 14 %.

zdroj: Prima