CryptoBox 800 UHD

Julie Stejskalová šéfredaktorkou zpravodajství ČRo

| redakce | tisk

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral s účinností od 1. srpna 2019 dnes jmenoval do funkce šéfredaktorky Zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu Julii Stejskalovou.

Změnu ve vedení vzala dnes na svém zasedání na vědomí také Rada ČRo.

Julie Stejskalová bude jako šéfredaktorka Zpravodajství a publicistiky koordinovat jak domácí a zahraniční redakci, tak regionální zpravodajství Českého rozhlasu.

Julie Stejskalová (foto: Khalil Baalbaki)
▲ Julie Stejskalová (foto: Khalil Baalbaki)

Julie Stejskalová působí ve Zpravodajství Českého rozhlasu od ledna 2015. Přes 30 let pracovala na nejrůznějších pozicích v národní tiskové agentuře ČTK, kde se podílela mimo jiné i na vývoji redakčního systému.

V rámci svého působení se zde a také na Univerzitě Karlově věnovala profesnímu růstu začínajících novinářů. Vystudovala Fakultu žurnalistiky UK a absolvovala nejrůznější stáže v zahraničních médiích.

zdroj: ČRo