CryptoBox 800 UHD

O2: 381 tisíc zákazníků TV, růst výnosů, pokles zisku

| redakce | tisk

Na konci června 2019 měla společnost O2 Česká republika již 381 tisíc zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze). Do tohoto počtu jsou zahrnuty i domácnosti, které využívají doplňkovou službu MULTI, která umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou.

V průběhu prvního pololetí 2019 se počet zákazníků O2 TV zvýšil o 43 tisíc.

Možnost sledovat O2 TV na více zařízeních nebo na webu v prvním pololetí 2019 pravidelně využívalo v průměru téměř 530 tisíc diváků, včetně zákazníků balíčku O2 TV Sport Pack. Na konci června 2019 tak O2 registrovalo již více než 900 tisíc aktivních přístupů digitální televize O2 TV.

Počet zákazníků vysokorychlostního internetu přes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl k 30. červnu 2019 celkem 822 tisíc. Za první pololetí se jejich počet zvýšil o 14 tisíc.

Operátor O2 pokračuje v přípravách na příchod 5G. Na konci června představil v Kolíně skutečné 5G spuštěné v reálném prostředí. To kromě vysokých přenosových rychlostí nabízí také velmi krátkou odezvu. Síť 5G O2 v Kolíně testuje společně se společností CETIN a vybavením od společnosti Ericsson. Technologii operátor spustil na pronajaté testovací frekvenci 3,5 GHz doplněné o technologie Massive MIMO 64T64R a 256QAM. Zkušenosti z reálného provozu pomohou při výběru dodavatelů a rozvoji celoplošného pokrytí sítí páté generace poté, co proběhne aukce potřebných frekvenčních pásem.

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním pololetí 2019 celkově 18 989 mil.Kč, meziročně o 2,1 % více, když výnosy rostly ve všech segmentech. V České republice se zvýšily o 1,7 % na 15 364 mil. Kč, díky 2,6% růstu výnosů segmentu pevných linek na 5 449 mil. Kč a meziročně o 1,1 % vyšším výnosům v mobilním segmentu, které dosáhly úrovně 9 915 mil. Kč. Hlavními zdroji nárůstu byla mobilní data, finanční služby, O2 TV a ICT služby.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl v prvním pololetí 2019 meziročně o 12,6 % na 6 055 mil. Kč, díky nárůstu výnosů, poklesu ve většině provozních nákladů a pozitivnímu vlivu nového účetního standardu IFRS 16. V České republice vzrostl provozní zisk EBITDA meziročně o 11,5 % na 4 563 mil. Kč, zatímco na Slovensku se zvýšil o 17,5 % na 1 510 mil. Kč (+16,6 % na 59 mil. eur). Konsolidovaná EBITDA marže vzrostla meziročně o 3 procentní body a v prvním pololetí 2019 dosáhla 31,9 %.

Konsolidovaný čistý zisk v prvním pololetí 2019 poklesl meziročně o 6,2 % na 2 604 mil. Kč, když vyšší investice v roce 2018 do růstových oblastí vedly k nárůstu odpisů hmotného a nehmotného majetku.