RVR odňala licenci stanici video bar

| redakce | tisk

Televizní kanál video bar již nemůže vysílat. Slovenský regulátor médií RVR (Rada pro vysílání a retransmisi) na svém posledním zasedání konaném 28. srpna 2019 rozhodla odejmout licenci programu video bar společnosti Phonotex s.r.o.

Podle RVR bylo k důvodu odejmutí licence uskutečnění převodu podílu na základním jmění a podílu na hlasovacích právech vysílatele s licencí v rozsahu převyšujícím 55 procent celkové hodnoty základního jmění a hlasovacích práv oprávněného vysílatele po dobu platnosti licence bez předchozího souhlasu regulátora s takovým krokem.

RVR na stejném zasedání dala zelenou přejmenování programu Digi Sport 4 na Premier Sport společnosti DIGI Slovakia a stejnému subjektu udělila licenci na celoplošné digitální vysílání stanice Digi Sport 5.