CryptoBox 800 UHD

Pokuta čtvrt milionu pro TV Barrandov

| redakce | tisk

Další tučnou pokutu dostal od českého regulátora médií provozovatel televizní skupiny Barrandov, společnost Barrandov Televizní Studio a.s. Uložená pokuta je tentokrát za teleshopping.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém pátém zasedání konaném 10. března 2020 se rozhodla uložit pokutu ve výši 250 tisíc korun společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. za teleshopping Klenot TV dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu Kino Barrandov.

Budova TV Barrandov (foto: TV Barrandov)
▲ Budova TV Barrandov (foto: TV Barrandov)

Podle regulátora moderátorka v rámci uvedeného pořadu opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly šperky se vsazenými kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní potíže. Údajné léčivé účinky kamenů ve špercích byly opakovaně zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako významný důvod k nákupu šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat řádnou péči o svůj zdravotní stav.