Místo pro Vaši reklamu

Kovy řeší dějiny. Chce změnit výuku dějepisu na školách

| redakce | tisk | názory

Výuka moderních dějin na našich školách končí často u druhé světové války a mnohdy ani na tu nezbývá dostatek času. To je zjištění, o které se opírají tvůrci nového snímku v čele s mladým youtuberem Karlem „Kovy“ Kovářem, jenž má s nedostatečnou výukou dějepisu vlastní nedávnou zkušenost.

Proto se vydal napříč republikou, aby zmapoval situaci a pomohl hledat řešení. Dokument Kovy řeší dějiny uvede ČT2 v premiéře v úterý 31. března ve 20.55 hodin.

Ozvali se nám studenti ze škol, kde je situace neutěšená. Objeli jsme celou republiku a vyzpovídali je. A pak jsme se jeli podívat za těmi učiteli, kteří výuku moderních dějin stíhají a ještě navíc ji umí dělat poutavě. Abychom ukázali, že to jde,“ popisuje vznik filmu Kovy.

Kovy řeší dějiny (foto: ČT)
▲ Kovy řeší dějiny (foto: ČT)

Byť se na některých školách výuka dostane alespoň k roku 1989, i tak často trpí všeobecným problémem českého školství. „Tím nejhorším rysem současné výuky dějepisu je pravděpodobně to samé, co v mnoha jiných předmětech, tedy biflování oddělených faktických informací bez jejich propojení, smysluplného příběhu, širšího kontextu, mnohdy bez samostatné nebo kolektivní práce, bez náležité diskuse, bez ponoru do hlubších souvislostí a kontroverzí. Samotné moderní dějiny se zpravidla nestihnou probrat, případně jen velmi povšechně,“ říká režisér Ivo Bystřičan a dodává: „Naději vidím u všech učitelů, kteří se o proměnu snaží. Je potřeba podpora ze strany rodičů, ředitelů škol a ministerstva školství, ale hlavně to vyžaduje změnu, jak se učí učit na pedagogických fakultách. Tam se zpravidla nezměnilo za poslední dekády mnoho a je potřeba tuto zrezivělou brzdu uvolnit.“

Jedná se o výrazný sociální problém, kdy pojetí výuky dějepisu neodpovídá potřebám společnosti svobodně, protože informovaně, se rozhodovat,“ dodává kreativní producentka Lenka Poláková. Kovy se často ve svých autorských videích na sociálních sítích zabývá zpracováváním společenských témat a v televizním dokumentu se rozhodl vyrazit do terénu za přímými aktéry. Objekty jeho zájmu se stali učitelé, rodiče, ředitelé škol, pedagogické fakulty, školní inspekce i sám ministr školství. Film ukazuje mladou generaci, kterou je potřeba brát vážně, i učitele, kteří svým vlastním zájmem a úsilím každodenně ukazují, že výuku moderních dějin napravovat lze.

zdroj: ČT

názory čtenářů