CryptoBox 800 UHD

Český rozhlas navýší mzdy a vyplatí i mimořádnou odměnu

| redakce | tisk | názory

Český rozhlas stejně jako v minulých letech navýší s účinností od 1. ledna 2021 svým za-městnancům mzdy. Hodnota navýšení se bude pohybovat v rozmezí od 1 do 6 % podle výše základního platu. Generální ředitel René Zavoral vyplatí všem zaměstnancům také mimořádnou plošnou odměnu.

Efektivní hospodaření Českého rozhlasu nám opět umožnilo investovat do navýšení mezd a penzijního připojištění zaměstnanců. Český rozhlas stojí především na lidech, kteří vytvářejí a zabezpečují jeho program a vysílání. Vedení Českého rozhlasu záleží na tom, aby zaměstnanci cítili podporu i v dnešní složité době a byli spokojení. Od roku 2017 se nám podařilo v úhrnu navýšit průměrnou mzdu rozhlasových pracovníků o více než 15 procent. Díky tomu také ČRo nadále posiluje svoji konkurenceschopnost na trhu práce,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Budova Českého rozhlasu (foto: parabola.cz)
▲ Budova Českého rozhlasu (foto: parabola.cz)

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se dohodl se zástupci odborové organizace na plošném navýšení mezd pracovníků. Nejvyšší přidání ve výši 1.000 Kč mohou očekávat zaměst-nanci s nižšími příjmy, a to až 6% navýšení základní mzdy, v dalších pásmech přidání činí 800 a 600 Kč. U zaměstnanců v nejvyšším pásmu do 50.000 Kč činí přidání 500 Kč. Zaměstnancům se základní mzdou nad 50 000 Kč mzda valorizována nebude. Od začátku roku 2021 dojde také k navýšení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců o 100 Kč, tedy na částku 1 500 Kč mě-síčně. Na valorizaci mezd Český rozhlas vyčlenil 13 milionů korun.

Podobu krátkodobé části kolektivní smlouvy pro rok 2021, kterou jsme s vedením Českého roz-hlasu právě podepsali, považuji za přijatelně příznivý kompromis dosažený v nepříznivé době. Chci poděkovat zástupcům vedení ČRo za věcný a konstruktivní přístup v průběhu kolektivního vyjednávání,“ dodal předseda Rady odborové základní organizace Jiří Hubička.

Mimořádná plošná odměna generálního ředitele bude vyplacena ve výši 20 % základní mzdy, minimálně však v částce 8.000,- Kč.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců Českého rozhlasu se od roku 2017 po předcházející stag-naci pravidelně každoročně zvyšuje. Za období let 2017 až 2021 došlo v úhrnu k navýšení prů-měrné mzdy o více než 15 %. V roce 2021 by měla její výše překročit 43 tis. Kč.

zdroj: ČRo

názory čtenářů