Quantcast

Sledovanost televize loni lámala rekordy

| redakce | tisk

Čas strávený sledováním televize neustále roste. V roce 2020 strávili diváci sledováním televize rekordní dobu za 24let existence peoplemetrového měření. V divácké skupině 15+ věnovali diváci televizi téměř 4 hodiny denně (3 hodiny 59 minut).

Od ledna do prosince narostl průměrný čas strávený u televize o 43 min (na 4 hodiny 47 minut), což odpovídá průměrné délce hlavní zpravodajské relace. Trend vyšší sledovanosti potvrdil i letošní leden, kdy průměrný čas u televize byl 4 hodiny 45 minut. Odložená sledovanost v loňském roce dvojnásobně rostla.

Data o sledovanosti vycházejí z Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu (PCEM), kterého se účastní reprezentativní vzorek 1900 domácností vlastnících TV přijímač, což odpovídá 4450 jednotlivcům. Projekt realizuje výzkumná agentura Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací.

"Konec roku je již tradičně spojený s pestřejší nabídkou televizních pořadů i vánočních premiér. Dalo by se říct, že v mnohých rodinách patří společné sledování pohádek i filmů mezi vánoční rituály. Loňský prosinec nás přesto překvapil vysokou hodnotou ukazatele ATS (Average Time Spent) ve výši 4 hodin a 47 minut u osob starších 15 let. Průměrná odsledovaná doba se meziročně zvýšila téměř o půl hodiny,“ říká Hana Havlíčková, analytička ATO. Diváci sledovali pořady v průběhu celého dne, nicméně zajímavé hodnoty byly naměřeny i během hlavního vysílacího času od 19.00 do 23.00, kdy se diváci průměrně denně dívali 1 hodinu 51 minut, od ledna do prosince 2020 tak tato hodnota narostla o 14 minut.

Vývoj ATS, celý den (graf: ATO)
▲ Vývoj ATS, celý den (graf: ATO)

Vývoj ATS, prime time (graf: ATO)
▲ Vývoj ATS, prime time (graf: ATO)

Raketový nárůst odložené sledovanosti
Do popředí se dostává i odložené sledování televize, tedy sledování pořadů v časech, které si zvolí sám divák podle své nálady a časových možností.

Podíl odložené sledovanosti, vývoj ATS, prime time (graf: ATO)
▲ Podíl odložené sledovanosti, vývoj ATS, prime time (graf: ATO)

Při meziročním porovnání ledna 2020 (17 minut 45 sekund) s lednem v roce 2021 (34 minut 25 sekund) vidíme bezmála dvojnásobný nárůst odložené sledovanosti během dne, poměrově stejný nárůst je patrný i v měsíci prosinec. Růst odložené sledovanosti se stává trendem poslední doby. Nárůst hodnot je zcela jistě ovlivněn i větším množstvím času stráveným doma vlivem pandemie, nicméně věříme, že divák si vytvoří návyk, který nahraje televizi v jejím budoucím soupeření s internetem,“ vysvětluje Vlasta Roškotová, jednatelka ATO.

Pravidelná televizní data přináší trhu Projekt měření televizní sledovanosti PCEM, organizovaný Asociací televizních organizací (ATO) ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere. Výsledky měření dokazují, že televize je nadále oblíbeným médiem. Zvýšený zájem diváků o klasickou nabídku televizního vysílání nepochybně ovlivňují i mimořádná vládní opatření a více volného času. Je evidentní, že k televizi jako médiu se lidé nadprůměrně obracejí v dobách, které jsou svým způsobem mimořádné (povodně, volby, covid-19 apod.). To však nic nemění na skutečnosti, že televizní obrazovka zůstává zdrojem informací i zábavy a je nadále nejsledovanějším mediatypem, se kterým lidé tráví nejvíce času.

zdroj: ATO

Reklama
Vybrané články